Publikacije Fondacije CURE

Nema pronađenih rezultata, molimo da izmjenite uslove pretrage i pokušate ponovo!

Rodno zasnovano nasilje - mijenjanje pravila i praksi - pregled stanja u BiH-Srbiji-Hrvatskoj i Crnoj gori

Ekonomski osnaŽENE

Ekonomski osnaŽENE

Rodno zasnovano nasilje - mijenjanje pravila i praksi - pregled stanja u BiH-Srbiji-Hrvatskoj i Crnoj gori

Rodno zasnovano nasilje - mijenjanje pravila i praksi - pregled stanja u BiH-Srbiji-Hrvatskoj i Crnoj gori

Rodno zasnovano nasilje - mijenjanje pravila i praksi - pregled stanja u BiH, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj gori

Feminističke vrijednosti u istraživanju - pitanje dobrobiti, samobrige i ljubavi aktivistica

Žena sa političkim mandatom - Iskustveni priručnik s prostorom za dopunu

Žena sa političkim mandatom - Iskustveni priručnik s prostorom za dopunu

Feminističke vrijednosti u istraživanju - pitanje dobrobiti, samobrige i ljubavi aktivistica

Feminističke vrijednosti u istraživanju - pitanje dobrobiti, samobrige i ljubavi aktivistica

Feminističke vrijednosti u istraživanju - pitanje dobrobiti, samobrige i ljubavi aktivistica

Omaž BiH ženama od značaja i njihovim dostignućima

Omaž BiH ženama od značaja i njihovim dostignućima

Omaž BiH ženama od značaja i njihovim dostignućima

Bajke su za svakoga

Bajke su za svakoga

Bajke su za svakoga

Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku

Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku

Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku

Feministički riječnik

Feministički riječnik

Feministički riječnik

Neko je rekao feminizam

Neko je rekao feminizam

Neko je rekao feminizam

Ženski glasovi u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana 1990 – 2010.

Ženski glasovi u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana 1990 – 2010.

Ženski glasovi u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana 1990 – 2010.

Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku

Ženski pokret u BiH

Ženski pokret u BiH

Osnaživanje uloge žene u političkom životu

Osnaživanje uloge žene u političkom životu

Osnaživanje uloge žene u političkom životu

Riječnik putujućih feminističkih radionica

Riječnik putujućih feminističkih radionica

Riječnik putujućih feminističkih radionica

Rodnom ravnopravnošću protiv nasilja u vezama mladih

Rodnom ravnopravnošću protiv nasilja u vezama mladih

Rodnom ravnopravnošću protiv nasilja u vezama mladih

Žene mijenjaju zajednicu – solidarnost i politički aktivizam žena u BiH

Žene mijenjaju zajednicu – solidarnost i politički aktivizam žena u BiH

Žene mijenjaju zajednicu – solidarnost i politički aktivizam žena u BiH

Ko ti kontroliše novčanik?

Ko ti kontroliše novčanik?

Ko ti kontroliše novčanik?

Suočavanje s prošlošću i izgradnja mira iz perspektive postdejtonske žene

Suočavanje s prošlošću i izgradnja mira iz perspektive postdejtonske žene

Suočavanje s prošlošću i izgradnja mira iz perspektive postdejtonske žene

Politicarka u BiH: Politicki objekt ili aktivan politicki subjekt u 2012. godini

Politicarka u BiH: Politicki objekt ili aktivan politicki subjekt u 2012. godini

Politicarka u BiH: Politicki objekt ili aktivan politicki subjekt u 2012. godini

Istraživanje koliko djeca i mladi znaju o nasilju

Istraživanje koliko djeca i mladi znaju o nasilju

Istraživanje koliko djeca i mladi znaju o nasilju

Aktivno učešće mladih u donošenju odluka

Aktivno učešće mladih u donošenju odluka

Aktivno učešće mladih u donošenju odluka

Jednoroditeljske porodice

Jednoroditeljske porodice

Jednoroditeljske porodice

Kroz ekonomsku stabilnost do slobode

Kroz ekonomsku stabilnost do slobode

Kroz ekonomsku stabilnost do slobode

Pozicija, uključenost i prava žena koje pripadaju manjinskim i marginaliziranim grupama u Bosni i Hercegovini

Pozicija, uključenost i prava žena koje pripadaju manjinskim i marginaliziranim grupama u Bosni i Hercegovini

Pozicija, uključenost i prava žena koje pripadaju manjinskim i marginaliziranim grupama u Bosni i Hercegovini

Aktivizmi s margina procjena kapaciteta deset odabranih ženskih organizacija

Aktivizmi s margina: procjena kapaciteta deset odabranih ženskih organizacija

Aktivizmi s margina: procjena kapaciteta deset odabranih ženskih organizacija

Politička participacija žena u BiH: Opći izbori 2018

Politička participacija žena u BiH: Opći izbori 2018

Politička participacija žena u BiH: Opći izbori 2018

Žene u BH institucijama marionete zakonske kvote

Žene u BH institucijama marionete zakonske kvote

Žene u BH institucijama marionete zakonske kvote

Žene i procesi pomirenja u Bosni i Hercegovini Izazov rodnim ulogama, usta-nov-ljenim narativima i performativnim praksama s osvrtom na religiju

Žene i procesi pomirenja u Bosni i Hercegovini: Izazov rodnim ulogama, usta(nov)ljenim narativima i performativnim praksama s osvrtom na religiju

Žene i procesi pomirenja u Bosni i Hercegovini: Izazov rodnim ulogama, usta(nov)ljenim narativima i performativnim praksama s osvrtom na religiju

Žene koje inspirišu

Žene koje inspirišu

Žene koje inspirišu

Pogled iz drugog ugla: Udžbenička politika i analiza zastupljenosti stereotipa u udžbenicima srednjih škola u Kantonu

Pogled iz drugog ugla: Udžbenička politika i analiza zastupljenosti stereotipa u udžbenicima srednjih škola u Kantonu

Pogled iz drugog ugla: Udžbenička politika i analiza zastupljenosti stereotipa u udžbenicima srednjih škola u Kantonu

Politička participacija žena u Bosni i Hercegovini: Analiza učešća žena na stranačkim listama i konačnih rezultata općih izbora 2014.

Politička participacija žena u Bosni i Hercegovini: Analiza učešća žena na stranačkim listama i konačnih rezultata općih izbora 2014.

Politička participacija žena u Bosni i Hercegovini: Analiza učešća žena na stranačkim listama i konačnih rezultata općih izbora 2014.

Mi i oni kroz medijske naočale

Mi i oni kroz medijske naočale

Mi i oni kroz medijske naočale

Krajnji je čas

Krajnji je čas

Tvoja Prava Tvoja Odgovornost

Tvoja Prava Tvoja Odgovornost

Tvoja Prava Tvoja Odgovornost

Tvoja Prava Tvoja Odgovornost

Tvoja Prava Tvoja Odgovornost

Tvoja Prava Tvoja Odgovornost

Ko smo mi da sudimo drugima?

Ko smo mi da sudimo drugima?

Ko smo mi da sudimo drugima?

O čemu šutimo kada šutimo o pravima LGBTI osoba u udžbenicima

O čemu šutimo kada šutimo o pravima LGBTI osoba u udžbenicima

O čemu šutimo kada šutimo o pravima LGBTI osoba u udžbenicima

Bezuslovno prijateljstvo sa samom sobom

Bezuslovno prijateljstvo sa samom sobom

Bezuslovno prijateljstvo sa samom sobom

Prava LGBT Osoba u BiH Zdravstvo

Prava LGBT Osoba u BiH Zdravstvo

Prava LGBT Osoba u BiH Zdravstvo

Prava LGBT Osoba u BiH Političke Partije

Prava LGBT Osoba u BiH Političke Partije

Prava LGBT Osoba u BiH Političke Partije

Prava LGBT Osoba u BiH Obrazovanje

Prava LGBT Osoba u BiH Obrazovanje

Prava LGBT Osoba u BiH Obrazovanje

Prava LGBT Osoba u BiH Pravosuđe

Prava LGBT Osoba u BiH Pravosuđe

Prava LGBT Osoba u BiH Pravosuđe

Prava LGBT Osoba u BiH Unutrašnji Poslovi

Prava LGBT Osoba u BiH Unutrašnji Poslovi

Prava LGBT Osoba u BiH Unutrašnji Poslovi

Digitalno nasilje nad marginalizovanim grupama u bosanskohercegovačkim online medijima

Digitalno nasilje nad marginalizovanim grupama u bosanskohercegovačkim online medijima

Digitalno nasilje nad marginalizovanim grupama u bosanskohercegovačkim online medijima

Riječnik različitosti

Riječnik različitosti

Riječnik različitosti

Priručnik o izvještavanju o marginalizovanim grupama

Priručnik o izvještavanju o marginalizovanim grupama

Priručnik o izvještavanju o marginalizovanim grupama

Ekonomske mogućnosti za žene iz malih lokalnih zajednica u BiH

Ekonomske mogućnosti za žene iz malih lokalnih zajednica u BiH

Ekonomske mogućnosti za žene iz malih lokalnih zajednica u BiH

Feministička Zalagačka Platforma

Feministička Zalagačka Platforma

Feministička Zalagačka Platforma

Pravo na roditeljstvo i roditeljska prava žena u BiH

Pravo na roditeljstvo i roditeljska prava žena u BiH

Pravo na roditeljstvo i roditeljska prava žena u BiH

Pristup zdravstvenim uslugama i pravo na zdravlje žena u BiH

Pristup zdravstvenim uslugama i pravo na zdravlje žena u BiH

Pristup zdravstvenim uslugama i pravo na zdravlje žena u BiH

Vodič kroz Ustav od Ž(ena) do A(mandmana)

Vodič kroz Ustav od Ž(ena) do A(mandmana)

Vodič kroz Ustav od Ž(ena) do A(mandmana)

Vodič za ekonomsko osnaživanje žena

Vodič za ekonomsko osnaživanje žena

Vodič za ekonomsko osnaživanje žena

Neprekidno traganje za smislom

Neprekidno traganje za smislom

Neprekidno traganje za smislom

Rodno osjetljive lokalne politike općine Centar Sarajevo u procesu pristupanja EU

Rodno osjetljive lokalne politike općine Centar Sarajevo u procesu pristupanja EU

Rodno osjetljive lokalne politike općine Centar Sarajevo u procesu pristupanja EU

Neustrašive heroine mira

Neustrašive heroine mira

Neustrašive heroine mira

Brošura “101 razlog zašto glasati za ženu!”

Brošura “101 razlog zašto glasati za ženu!”

Brošura “101 razlog zašto glasati za ženu!”

Procjena kapaciteta ženskih organizacija na lokalnom nivou za potrebe projekta „Zagovaranje za ženska prava” finansiranog od Evropske unije

Procjena kapaciteta ženskih organizacija na lokalnom nivou za potrebe projekta „Zagovaranje za ženska prava” finansiranog od Evropske unije

Procjena kapaciteta ženskih organizacija na lokalnom nivou za potrebe projekta „Zagovaranje za ženska prava” finansiranog od Evropske unije

HIStory is not HERstory

HIStory is not HERstory

HIStory is not HERstory

Nasilje među mladima i nasilje u vezama mladih

Nasilje među mladima i nasilje u vezama mladih

Nasilje među mladima i nasilje u vezama mladih

Moj glas odjekuje

Moj glas odjekuje

Moj glas odjekuje

Univerzalni periodični pregled – Priručnik za organizacije civilnog društva u BiH

Univerzalni periodični pregled – Priručnik za organizacije civilnog društva u BiH

Univerzalni periodični pregled – Priručnik za organizacije civilnog društva u BiH

Alternativni izvještaj o implementaciji CEDAW Konvencije i ženskim ljudskim pravima u BiH

Alternativni izvještaj o implementaciji CEDAW Konvencije i ženskim ljudskim pravima u BiH

Alternativni izvještaj o implementaciji CEDAW Konvencije i ženskim ljudskim pravima u BiH

Lokalne politike za ravnopravnost spolova u BiH

Lokalne politike za ravnopravnost spolova u BiH

Lokalne politike za ravnopravnost spolova u BiH