Članstvo u mrežama

Članstvo u mrežama i inicijativama – Fondacija CURE aktivno učestvuju u radu više mreža civilnog društva u Bosni i Hercegovini i regiji, te spremno stupaju u ad hoc koalicije i partnerstva s kredibilnim partnerskim organizacijama i pojedincima/kama čije vrijednosti djelovanje promoviraju rodnu ravnopravnost i ženska prava u svojoj punoći.

Svoje učešće u radu mreža i zajedničkih inicijativa, Fondacija CURE vide kao osnovni mehanizam za razvoj solidarnog i inkluzivnog ženskog pokreta u BiH kojem teže, kao i priliku da svoju energiju, znanje i misiju ugrade u borbu za unaprijeđenje položaja žena, kao i ostalih marginaliziranih društvenih skupina u BiH.

Neke od mreža u kojima je Fondacija CURE aktivna i čijem radu doprinosi su:

default

Ženska mreža BiH

Ženska mreža BiH

Ženska mreža BiH (ŽMBiH), od 2009. godine – u kapacitetu koordinacijske organizacije

default

ERA

ERA

ERA – LGBIT Equal rights association

default

EuroMed

EuroMed

EuroMed feministička inicijativa IFE-EFI

default

Fondacija Anna Lindh

Fondacija Anna Lindh

Fondacija Anna Lindh

default

EU-Monitoring

EU-Monitoring

Inicijativa za monitoring EU integracija u BiH

default

Koalicija za BPGM

Koalicija za BPGM

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje.

default

Ženski sud

Ženski sud

Ženski sud - Regionalni organizacioni odbor u čijem radu je sudjelovalo 10 organizacija

default

Mreža za izgradnju mira

Mreža za izgradnju mira

Mreža za izgradnju mira je uspostavljena u februaru/veljači 2010. godine.

default

Građanke za ustavne promjene

Građanke za ustavne promjene

Incijativa „Građanke za ustavne promjene“, od 2013. godine.

default

ILGA Europe

ILGA Europe

ILGA Europe članstvo

default

UPR BiH

UPR BiH

BiH Civil Society Initiative for UPR (Univerzalni periodični pregled) u Bosni i Hercegovini

default

IGLYO

IGLYO

IGLYO – The International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex (LGBTQI) Youth & Student Organisation

Mreža kulturnih rodnih praksi

Mreža kulturnih rodnih praksi

Koalicije romskih i neromskih organizacija civilnog društva

Koalicije romskih i neromskih organizacija civilnog društva

Mreža Žena u crnom kroz individualni aktivizam

Mreža Žena u crnom kroz individualni aktivizam