Zaustavimo rodno zasnovano nasilje

Kad dom
ne znači
sigurnost!

16 dana aktivizma

STOP FEMICIDU

Globalna kampanja 16 Dana aktivizma

protiv rodno zasnovanog nasilja

16 dana aktivizma

16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

Fondacija CURE organizuje uličnu akciju povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i početka Globalne kampanje 16 dana aktivizma! Fondacija CURE poziva građanke i građane, formalne/neformalne grupe i medije da nam se priključe uličnoj akciji koju...

read more

Žene u politici i 16 dana aktivizma

  Jedan od gorućih problema bh. društva je korupcija u vlasti od njegovih najnižih pa do najviših nivoa, a ona je direktno srazmjerna nedovoljnoj zastupljenosti žena na političkim funkcijama i u procesima kreiranja i donošenja odluka. Bitna inicijativa kada je u...

read more

16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja 2011

Šta je 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja?  16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja je međunarodna kampanja koja je nastala tokom prvog Instituta za globalno žensko liderstvo podržanog od strane Centra za globalno liderstvo žena 1991.g. Učesnice/ci biraju...

read more