Neprekidno traganje za smislom

Neprekidno traganje za smislom

Danas su se na ulicama Beograda mogli videti transaprenti  ‘Nikome se ne ponovilo’, i tu želju svi delimo. Današnje generacije malo znaju o tome šta se zaista desilo u ratu i koja je uloga žena bila u tom periodu, tako da  je Fondacija Jelena Šantić (FJŠ)...