Fondacija CURE objavljuje javni poziv sa opisom poslova za izradu scenografije i opremanje digitalnog studija

Fondacija CURE objavljuje javni poziv sa opisom poslova za izradu scenografije i opremanje digitalnog studija

Fondacija CURE i Budućnost Modriča uz podršku IAMANEH Švicarska provode projekt Žene u politici kojeg finansira Vlada Švicarske.

Cilj projekta je značajno povećati zastupljenost i sudjelovanje žena u lokalnoj upravi i političkim odlučivanjima. Kroz zagovaranje za rodnu ravnopravnost, promociju inkluzivnih izbornih procesa te osnaživanje marginaliziranih grupa, projekt teži stvaranju pravednijeg i učinkovitijeg političkog okruženja.

Glavni cilj ovog poziva je odabrati osobu za izradu scenografije i opremanje digitalnog studija koji će se koristiti za emitovanje digitalnih zagovaračkih događaja uključujući podcaste.

Opseg poslova i očekivani rezultati

  Kreiranje scenografije:

  • Osmišljavanje i dizajniranje scenografije za digitalni studio u skladu sa zahtjevima projekta.
  • Kreiranje vizualnog identiteta studija koji uključuje nameštaj, banere i dodatnu opremu sa logotipom projekta.

  Izrada scenografije:

  • Naručivanje i postavljanje potrebnog nameštaja, banera i opreme u skladu sa dizajnom scenografije.
  • Koordinacija sa dobavljačima i izvođačima radova kako bi se osigurala kvalitetna izrada i pravovremena isporuka.

  Tehnička oprema:

  • Izbor i postavljanje tehničke opreme potrebne za kreiranje i emitovanje digitalnih advokacijskih video materijala, uključujući podcaste.
  • Osiguranje da sva oprema funkcioniše ispravno i da je integrisana u scenografiju studija.

  Koordinacija i nadzor:

  • Redovno praćenje napretka izrade scenografije i rešavanje eventualnih problema ili kašnjenja.
  • Saradnja sa projektnim timom i pružanje povratnih informacija o napretku radova.

   Svi rezultati moraju biti u skladu s Instrukcijama o komunikaciji i vidljivosti za male projekte podržane od strane Švicarske u Bosni i Hercegovini.

   Smjernice koje osigurava Fondacija CURE

    Fondacija CURE će blisko sarađivati sa odabranim ponuđačem/icom osiguravajući sve potrebne informacije, sadržaj i smjernice.

    Izrađene materijale je potrebno dostaviti Fondaciji CURE radi kontrole kvalitete i validacije. Na osnovu  komentara i preporuka, rezultati će se možda morati ažurirati  prije službenog odobrenja.

    Potrebne kvalifikacije i iskustvo

     VSS (Visoka stručna sprema) iz oblasti dizajna, scenografije, arhitekture ili srodnih oblasti.

     Minimalno 3 godine radnog iskustva u kreiranju i izradi scenografije za digitalne studije ili slične projekte.

     Tehnička pismenost i poznavanje opreme za video produkciju

      Način prijave

      Zainteresirani/e kandidati/inje moraju dostaviti sljedeće dokumente/informacije kako bi dokazali svoje kvalifikacije:

      • Curriculum Vitae (CV);
      • Finansijsku ponudu – fiksni iznos
      • Informaciju o raspoloživosti/datumu početka rada.

      Evaluacija prijava

      Fondacija CURE primjenjuje pravedan i transparentan postupak odabira koji uzima u obzir tehničku kvalifikaciju kandidata/kinja i finansijsku ponudu. Kandidati/kinje će biti evaluirani korištenjem Bid analize.

      Kako se prijaviti?

      Prijave s popratnom dokumentacijom trebaju se poslati do 10. jula 2024. putem e-maila na: enida@fondacijacure.org

      Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

      Fondacija CURE predana je postizanju raznolikosti radne snage u smislu roda, nacionalnosti i kulture. Potičemo kvalificirane žene, osobe iz manjinskih skupina i osobe s invaliditetom da se prijave.

       Sve prijave će se tretirati s najstrožim povjerenjem.

      Također vam se može svidjeti…