Fondacija CURE objavljuje javni poziv sa opisom poslova za produkciju online foruma i povezane aktivnosti

Fondacija CURE objavljuje javni poziv sa opisom poslova za produkciju online foruma i povezane aktivnosti

Fondacija CURE i Budućnost Modriča uz podršku IAMANEH Švicarska provode projekt Žene u politici kojeg finansira Vlada Švicarske.

Cilj projekta je značajno povećati zastupljenost i sudjelovanje žena u lokalnoj upravi i političkim odlučivanjima. Kroz zagovaranje za rodnu ravnopravnost, promociju inkluzivnih izbornih procesa te osnaživanje marginaliziranih grupa, projekt teži stvaranju pravednijeg i učinkovitijeg političkog okruženja.

Glavni cilj ovog poziva je odabrati osobu ili agenciju za produkciju  5 (pet) online foruma u kojima će sudjelovati politički aktivne žene, ističući njihove priče, izazove i uspjehe. Ovi materijali služiće za učinkovitu komunikaciju poruka javnosti i donositeljima/cama odluka, čime će se povećati vidljivost i utjcaj žena političarki.

Opseg poslova i očekivani rezultati

Produkcija i moderacija 5 online foruma Juli-Septembar 2024.

 • Priprema i organizacija 5 online foruma
 • Identifikacija, koordinacija i pozivanje politički aktivnih žena koje će sudjelovati na forumima
 • Moderacija foruma

Poticanje i podrška kandidatkinjama da pišu kolumne i članke August 2024. – maj 2025.

 • Poticanje politički aktivnih žena da pišu kolumne i članke.

Pružanje tehničke podrške i obuke za korištenje društvenih medija August 2024. – maj 2025.

 • Organizacija i provođenje treninga za učinkovito korištenje društvenih medija.
 • Obuka će uključivati strategije za online komunikaciju, izgradnju online prisutnosti i angažman publike.

Svi rezultati moraju biti u skladu s Instrukcijama o komunikaciji i vidljivosti za male projekte podržane od strane Švicarske u Bosni i Hercegovini.

Smjernice koje osigurava Fondacija CURE

Fondacija CURE će blisko sarađivati sa odabranim ponuđačem/icom osiguravajući sve potrebne informacije, sadržaj i smjernice.

Izrađene materijale je potrebno dostaviti Fondaciji CURE radi kontrole kvalitete i validacije. Na osnovu  komentara i preporuka, rezultati će se možda morati ažurirati  prije službenog odobrenja.

Potrebne kvalifikacije i iskustvo

 • Minimalno 3 godine radnog iskustva u organizaciji i moderaciji online događaja.
 • Iskustvo u radu s politički aktivnim ženama i/ili nevladinim organizacijama.
 • Iskustvo u pružanju tehničke podrške i provođenju treninga za korištenje društvenih medija.
 • Tehnička pismenost i poznavanje društvenih medija i online platformi.

Način prijave

Zainteresirani/e kandidati/inje moraju dostaviti sljedeće dokumente/informacije kako bi dokazali svoje kvalifikacije:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • Finansijsku ponudu – fiksni iznos
 • Informaciju o raspoloživosti/datumu početka rada.

Evaluacija prijava

Fondacija CURE primjenjuje pravedan i transparentan postupak odabira koji uzima u obzir tehničku kvalifikaciju kandidata/kinja i finansijsku ponudu. Kandidati/kinje će biti evaluirani korištenjem Bid analize.

VII. Kako se prijaviti?

Prijave s popratnom dokumentacijom trebaju se poslati do 10. jula 2024. putem e-maila na: enida@fondacijacure.org

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Fondacija CURE predana je postizanju raznolikosti radne snage u smislu roda, nacionalnosti i kulture. Potičemo kvalificirane žene, osobe iz manjinskih skupina i osobe s invaliditetom da se prijave.

 Sve prijave će se tretirati s najstrožim povjerenjem.

Također vam se može svidjeti…