Fondacija CURE objavljuje konkurs za prijem trenera/ica za Ženski feministički mirovni kamp u okviru projekta Feministički vremeplov

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalagajući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije Fondacija CURE slavi snagu i moć žena, te radi na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu.  Feministički aktivizam je omogućio siguran prostor u kojem su žene jake, neustrašive, sposobne i ujedinjene sa svim svojim različitostima. CURE je organizacija profesionalaca/ki i volontera/ki koji/e izlaze na ulice u znak javnog protesta protiv nasilja, diskriminacije, kršenja zakona i osnovnih ljudskih prava, organiziraju performanse protiv nasilja, pozivaju umjetnike/ce, naučnike/ce, edukatore/ice, aktiviste/ice, građane/ke na akciju i konkretan lični doprinos za kreiranje boljeg i zdravijeg bosanskohercegovačkog društva.

_____________________________________________________________________________

POZICIJA : Trenera/ica (2) za Ženski feministički mirovni kamp u okviru projekta Feministički vremeplov

Tražimo dvije osobe za poziciju trenera/ice za predstojeći Ženski feministički mirovni kamp koji je planiran od 18.07.2024. godine do 21.07.2024. godine u okviru projekta Feministički vremenoplov.

Fokus ovog trodnevnog kampa je na sljedećim temama:

Izgradnja mira u Bosni i Hercegovini: Radionica će se baviti tehnikama i metodama izgradnje i očuvanja mira, s posebnim naglaskom na lokalni kontekst i specifične izazove u BiH.

Mentalno zdravlje: Kroz različite aktivnosti i diskusije, učesnice će se baviti pitanjima mentalnog zdravlja, brige o sebi, pružanjem podrške i razvijanjem strategija za očuvanje mentalnog zdravlja.

Rodna ravnopravnost: Razgovarat ćemo o temama rodne ravnopravnosti, prava žena i izazovima s kojima se žene suočavaju, te razvijanjem pristupa koji promovišu jednakost spolova.

  Idealni/e kandidati/kinje bi trebali/e imati prethodno iskustvo u radu na sličnim edukativnim programima, voditi se feminističkim principima, te facilitirati radionice i motivisati učesnice. Takođe, poželjno je da imaju razumijevanje lokalnog konteksta i specifičnih potreba žena u Bosni i Hercegovini.

  Vremenski period – osoba se angažuje tri  radna dana u terminu od 18.-23.07.2024., maksimalno 24 sata.

  Odabrani treneri/ce će blisko sarađivati sa Fondacijom CURE radi kontrole kvalitete i pripreme sadržaja koji će se predstaviti učesnicama kampa.

  Fondacija CURE će sa osobom/ama izabranom/im po ovom javnom pozivu potpisati ugovor o djelu na početku realizacije projekta, a isplatu izvršiti  nakon obavljanja svih aktivnosti predviđenih ugovorom.

  Potrebne kvalifikacije i iskustvo

  • Dokazano iskustvo vođenja radionica/treninga/kampova
  • Posjedovanje znanja o ulozi žena u izgradnji mira nakon ratnih dešavanja u BiH
  • Pojedovanje iskustva u oblasti ravnopravnosti spolova
  • Poznavanje osnovnog zakonskog i političko – administrativnog okvira relevantnog za izgradnju mira u BiH
  • Posjedovanje iskustva u izradi metodologije za vođenje radionica koja uključuje I segment brige o sebi, pružanjem podrške i razvijanjem strategija za očuvanje mentalnog zdravlja
  • Koordinacija i komunikacija, te pisanju izvještaja, refleksija i evaluacije sa trodnevnog treninga.

  Način prijave

  Zainteresirani/e kandidati/inje moraju dostaviti sljedeće dokumente/informacije kako bi dokazali svoje kvalifikacije:

  Curriculum Vitae (CV); Motivacijsko pismo; Finansijsku ponudu – fiksni iznos

   Evaluacija prijava

   Fondacija CURE primjenjuje pravedan i transparentan postupak odabira koji uzima u obzir tehničku kvalifikaciju kandidata/inja i finansijsku ponudu. Kandidati/kinje će biti evaluirani korištenjem kumulativne analize koja uzima u obzir kombinaciju kvalifikacija, finansijske ponude i datuma početka rada.

   Ugovor će biti dodijeljen trenerima/icama čija je ponuda evaluirana i utvrđena kao: Odgovarajuća/usklađena/prihvatljiva.

   Molimo vas da Vašu prijavu sa biografijom, motivacionim pismom i finansijskom ponudom dostavite do 10. jula 2024. godine na mail lana@fondacijacure.org  

   Ukoliko imate dodatna pitanja budite slobodni/e da nas kontaktirate na e-mail lana@fondacijacure.org i/ili putem telefona 00387 33 207 561 – kontakt osoba ispred Fondacije CURE, Lana Klasić.

   Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Sve prijave će se tretirati s najstrožim povjerenjem.

   Fondacija CURE predana je postizanju raznolikosti radne snage u smislu roda, nacionalnosti i kulture. Potičemo kvalificirane žene, osobe iz manjinskih skupina i osobe s invaliditetom da se prijave.

   Također vam se može svidjeti…