Univerzalni periodični pregled – Priručnik za organizacije civilnog društva u BiH

Predstavljamo vam priručnik čiji je cilj da posluži kao sveobuhvatan vodič za aktere civilnog društva koji žele da učestvuju u četvrtom ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda – jedinstvenom mehanizmu koji podrazumijeva pregled Vijeća za ljudska prava UN-a poštivanja ljudskih prava u sve 193 države članice UN-a.

Prva dva poglavlja priručnika daju uvid u osnovne informacije o UPP ciklusu i o koracima ciklusa. Treće poglavlje detaljno opisuje ulogu OCD-a u UPP ciklusu, te sadrži upute o izradu izvještaja u sjeni i UPP preporuka.

Četvrto i peto poglavlje objašnjavaju UPP ciklus tokom pregleda stanja ljudskih prava, usvajanja izvještaja i implementacije preporuka, s fokusom na ulogu, aktivnosti i utjecaj OCD-a. Posljednje poglavlje daje više informacija o radu koalicija OCD-a u UPP ciklusu.

Publikacija je rezultat rada organizacija civilnog drušva unutar neformalne koalicije Civil Society Initiative for UPR.

Autorica: Dajana Čelebić

Publikacija na B/H/S jeziku dostupna ovdje.

Publikacija na ENG jeziku dostupna ovdje.

Izdavanje ove publikacije podržala je Vlada Kraljevine Nizozemske.

Također vam se može svidjeti…

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.