Fondacija CURE objavljuje konkurs za prijem priređivača/ice publikacije  ličnih priča žena u okviru projekta Feministički vremeplov

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalagajući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije Fondacija CURE slavi snagu i moć žena, te radi na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu.  Feministički aktivizam je omogućio siguran prostor u kojem su žene jake, neustrašive, sposobne i ujedinjene sa svim svojim različitostima. CURE je organizacija profesionalaca/ki i volontera/ki koji/e izlaze na ulice u znak javnog protesta protiv nasilja, diskriminacije, kršenja zakona i osnovnih ljudskih prava, organiziraju performanse protiv nasilja, pozivaju umjetnike/ce, naučnike/ce, edukatore/ice, aktiviste/ice, građane/ke na akciju i konkretan lični doprinos za kreiranje boljeg i zdravijeg bosanskohercegovačkog društva.

_____________________________________________________________________________

POZICIJA : Priređivača/ica  publikacije  ličnih priča žena  u okviru projekta Feministički vremeplov

Ova publikacija  treba da bude koncipirana po modelu prethodnih  publikacija Fondacije CURE, te je neophodno koristiti i istraživačke nalaze publikacija:

Moj glas odjekuje, autorica Masha Durkalić

Suočavanje s nemirom i izgradnja mira iz perspektive postdejtonske žene, priređivačica Ajna Jusić

Neustrašive heroine mira, priređivačica Jasne Pekić i Tajme Kapić

Priređivač/ica u komunikaciji s koordinatoricom projekta će prirediti listu žena koje će učestvovati u kreiranju svojih ličnih priča. Planirano je da učestvuju mlade žene, žene srednje dobi i žene treće životne dobi, pripadnice manjinskih i marginalizovanih grupa, a koje se bave aktivizmom i pomirenjem. Priređivač/ica treba da doradi lične priče (pri tom ne mijenjajući njihovu dubinsku sadržinu), napiše uvodni dio,  i preporuke. Na koncu priređivač/ica se obavezuje na objedinjavanje sakupljenog materijala u jednu publikaciju. Obzirom da se radi o publikaciji u kojoj učestvuje 15 žena koje kreiraju svoje lične priče, osoba koja bude izabrana bira se na poziciju priređivača/ice i tako će se navesti i prilikom CIPovanja publikacije kod Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.

USLOVI ZA PRIJAVU:

Priređivač/ica će imati punu odgovornost za kreiranje publikacije  i treba posjedovati sljedeće uslove:

  • Posjedovanje znanja o ulozi žena u izgradnji mira nakon ratnih dešavanja u BiH
  • Posjedovanje relevantnog  iskustva  u radu sa ženama, posebno kada su u pitanju problem vezani za marginalizovane grupe žena
  • Poznavanje osnovnog zakonskog i političko – administrativnog okvira relevantnog za izgradnju mira u BiH
  • Posjedovanje iskustva u izradi metodologije za prikupljanje priča,koordinaciji i komunikaciji, te pisanju izvještaja relevantnih za oblast ženskih prava, kao i prava  marginaliziranih grupa u BiH.

Vremenski period – kreiranje sadržaja treba sprovesti u roku od 10 radnih dana u trajanju od tri mjeseca.

Rokovi: Izrada metodologije i provedba prikupljanja priča – 30.09.2024. godine

Izrada publikacije  – 15.10.2024. godine

Finalna verzija brošure – Priređivač/icase obavezuje dostaviti finalnu verziju publikacije  Fondaciji CURE najkasnije do 31.10.2024. godine.

Obaveze Fondacije CURE:

  • Priprema ugovora sa priređivačicom i potpisivanje ugovora po administrativnim procedurama Fondaciji CURE
  • Pružanje logističke podrške tokom kontaktiranja žena i prikupljanja priča
  • Pružanje potrebnih informacija glede  metodologije i potrebne dokumentacije na zahtjev priređivačice
  • Pregled finalne pubikacije i dostavljanje komentara
  • Priređivačica  će biti isplaćen/a nakon završetka  posla na publikaciji
Molimo vas da Vašu prijavu sa biografijom, motivacionim pismom i finansijskom ponudom dostavite do 12. jula 2024. godine na mail lana@fondacijacure.org  

Ukoliko imate dodatna pitanja budite slobodni/e da nas kontaktirate na e-mail lana@fondacijacure.org i/ili putem telefona 00387 33 207 561 – kontakt osoba ispred Fondacije CURE, Lana Klasić.

Također vam se može svidjeti…