Informacije o projektu “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene”

Dvogodišnjim projektom “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene” u BiH, koji finansira Evropska unija u sklopu Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava u Bosni i Hercegovini, a realizuje Fondacija CURE (CURE) i Fondacija za osnaživanje žena (FWE), namjeravamo doprinijeti promociji i poštivanju ženskih prava, te doprinijeti iskorjenjivanju diskriminacije žena sa posebnim fokusom na marginalizovane i manjinske grupe žena u deset (10) opština. Projekat predstavlja izvanrednu priliku za pokretanje mehanizama u nastavku praktičnog rada oko ljudskih prava žena pripadnica manjinskih i marginalizovanih grupa, kroz organizaciju zajedničkih treninga, implementaciju uporedivih aktivnosti i razmjenu dobre prakse među akterima i zainteresovanim stranama.

Ciljevi projekta su direktni doprinos u promociji poštivanja ženskih ljudskih prava i povećanje društveno-ekonomske inkluzije žena i djevojčica pripadnica manjinskih i marginalizovanih grupa kroz jačanje njihovih kapaciteta i kreiranje konkretnih akcija za borbu protiv diskriminacije, rasizma i ksenofobije, te rješavanje pitanja njihovih ljudskih prava u BiH.

Projekt će imati integrisani pristup u cilju rješavanja problema marginalizacije, isključenosti i diskriminacije žena pripadnica manjinskih i marginalizovanih grupa u Bosni i Hercegovini (BiH) koje se suočavaju s nepovoljnim položajem i koje su izložene siromaštvu, diskriminaciji i predrasudama i u velikoj mjeri su isključene iz procesa donošenja odluka na različitim nivoima.

Na samom početku implementacije Projekta sprovedena je analiza položaja i potreba žena pripadnica marginaliziranih i manjinskih grupa koje žive u deset (10) odabranih općina, a u kojima djeluje deset (10) ženskih organizacija/grupa čiji fokus djelovanja su manjinske i marginalizovane grupe žena.

Deset (10) organizacija koje sa kojima surađujemo od početka implementacije Projekta su ženske organizacije iz manjih lokalnih zajednica, ruralnih područja, romskih :

„Viktorija“ Pale

„Zvjezdangrad“ Vareš

„Žena za ženu“ Konjic

Udruženje građanki (žena) „Grahovo“ Bosansko Grahovo

UŽ „JADAR“ Konjević Polje

UŽ „Pašinke“ Hajderovići

„Romkinja“ iz Bijeljine

„Romani Čej“ iz Prnjavora

„Posebne mame“ iz Sarajeva

Lobi grupa pri Udruženju „Horizonti“ iz Tuzle

Svaka od odabranih organizacija fokusira se na specifične potrebe korisnica njihovih usluga u sredinama u kojim djeluju, tako da su analizirani institucionalni mehanizmi za pružanje podrške da bi se procijenilo koliko odgovaraju stvarnim potrebama marginaliziranih i manjinskih žena. Rezultate istraživanja možete pogledati ovdje:

“Aktivizmi s margina: procjena kapaciteta deset odabranih ženskih organizacija”, autorica doc. dr. Amile Ždralović i prof. dr.  Zlatiborke Popov Momčinović:

“Pozicija, uključenost i prava žena koje pripadaju manjinskim i marginaliziranim grupama u Bosni i Hercegovini”, autorica Aide Malkić i Emine Bošnjak:

Sa svakom od organizacija se rade sljedeće aktivnosti:

  1. Sastanak sa 10 organizacija i organizovanje 10 press konferencija u 10 lokalnih zajednica.
  2. Organizacija 10 radionica „Izgradnja kapaciteta organizacije“ u deset (10) odabranih općina, a u kojima djeluje deset (10) ženskih organizacija/grupa čiji fokus djelovanja su manjinske i marginalizovane grupe žena. Na radionicama smo se bavili temama koje uključuju rad na zakonskim, pravnim i administrativnim mehanizmima unutar organizacije, te kreiranju strateških prioriteta djelovanja organizacije i kreiranja plana lobiranja i zagovaranja, u zavisnosti od potrebe organizacije.
  3. Oranizacija 10 radionica „Izgradnja kapaciteta iz perspektive društveno-ekonomske inkluzije marginalizovanih grupa“ u deset (10) odabranih općina, a u kojima djeluje deset (10) ženskih organizacija/grupa čiji fokus djelovanja su manjinske i marginalizovane grupe žena.
  4. Oranizacija 10 radionica „Integrisane sigurnosti i EU“ (u deset (10) odabranih općina, a u kojima djeluje deset (10) ženskih organizacija/grupa čiji fokus djelovanja su manjinske i marginalizovane grupe žena ), koji se fokusira na rad sa ženama i djevojkama iz organizacije kako bi se kreirala uslovi za timski rada, rada na sigurnosti organizacije, donošenjima odluka unutar organizacija i pitanje na koji način i zašto uključivati mlade žene organizacije.
  5. Organizacija 10 radionica „Integrisane radionice za marginalizovane grupe žena“ (u deset (10) odabranih općina, a u kojima djeluje deset (10) ženskih organizacija/grupa čiji fokus djelovanja su manjinske i marginalizovane grupe žena ) – Fokus radionica je rad na jačanju vlastitih snaga, vlasitite sigurnosti, slušanju sebe, svojih potreba i rad na brizi o sebi.
  6. Kreiranje 10 akcionih planova i 10 planova za zagovaranje (u deset (10) odabranih općina, a u kojima djeluje deset (10) ženskih organizacija/grupa čiji fokus djelovanja su manjinske i marginalizovane grupe žena ) Analiza problema sa kojima se susreću žene i djevojke koje pripadaju manjinskim i marginalizovanim grupe u svojim lokalnim zajednicama.
  7. Organizovanje 10 okruglih stolova u deset (10) odabranih općina, a u kojima djeluje deset (10) ženskih organizacija/grupa čiji fokus djelovanja su manjinske i marginalizovane grupe žena i predstvanicima/cama institucija
  8. Organizovanje konferencije/radionice za članice Ženske mreže BiH
  9. Organizovanje kampanje
  10. Organizovanje Konferencije

Akcioni planovi – agendu potreba žena u deset (10) odabranih općina, a u kojima djeluje deset (10) ženskih organizacija/grupa čiji fokus djelovanja su manjinske i marginalizovane grupe žena

Kreiranje akcionih planova FWE I CURE su radile sa članicama deset (10) ženskih organizacija/grupa čiji fokus djelovanja su manjinske i marginalizovane grupe žena i njihovim suradnicima/cama, predstavnicima/cama lokalnih institucija kao što su predstavnici/ce opštine, zdravstva, centra za socijalni rad, zavoda za zapošljavanje i predstavnicima/cama nevladinih organizacija.

U cilju promocije i zaštite ženskih prava te iskorjenjivanju diskriminacije žena s posebnim fokusom na žene i djevojke pripadnice marginaliziranih i manjinskih grupa u deset općina u Bosne i Hercegovine Evropska unija finansira projekat “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene” koji  realiziraju Fondacija CURE (CURE) i Fondacija za osnaživanje žena (FWE).

Akcione planove – agende potreba žena možete pogledati ovdje:

Akcioni plan agenda potreba žena Bosansko Grahovo

Akcioni plan agenda potreba žena Konjic

Akcioni plan agenda potreba žena Novi Grad Sarajevo

Akcioni plan agenda potreba žena Bijeljina

Akcioni plan agenda potreba žena Bratunac

Akcioni plan agenda potreba žena Pale

Akcioni plan agenda potreba žena Prnjavor

Akcioni plan agenda potreba žena Tuzla

Akcioni plan agenda potreba žena Zavidovići

Akcioni plan agenda potreba žena Vareš

Drugi projekti…

Progovori o nasilju!

Progovori o nasilju!

Fondacija CURE je u 2021 počela sa realizacijom projekta „Speak up against violence!“ („Progovori o nasilju!“) u...

read more