Sada je vrijeme

Opšti cilj projekta pod nazivom „Sada je vrijeme“ jeste zagovaranje i poboljšanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda lezbijki, gejeva, biseksualnih, trans i interspolnih osoba (LGBTI) na Zapadnom Balkanu i Turskoj (WB&T) promicanjem, podržavanjem i postizanjem dinamičnijeg i utjecajnijeg LGBTI pokreta koji aktivno sudjeluje u oblikovanju javnih rasprava o demokraciji, ljudskim pravima, socijalnoj i ekonomskoj uključenosti i vladavini zakona te sposobnosti da utječemo na procese, politike i odlučivanje.

U skladu s kolektivno ocijenjenim potrebama i prioritetima svih kandidata i drugih organizacija članica ERA mreže koje predstavljaju LGBTI pokret na Zapadnom Balkanu i Turskoj, posebni ciljevi ovog projekta su: 1) povećati kapacitete LGBTI organizacija na ZB i T kako bi upravljali vlastitim razvojem i napretkom, postižući pravnu i financijsku održivost i autonomiju, povećavajući odgovornost i reprezentativnost te podižući snažan glas u politici i pravnoj reformi, s posebnim naglaskom na organizacije koje rade na  grass-root nivou na lokalnoj razini; 2) Jačanje regionalnog umrežavanja i izgradnje partnerstva među organizacijama civilnog društva, kao i saradnja s državnim tijelima na ZBiT, izgradnjom, provedbom i održavanjem strateškog pristupa umrežavanju i iskorištavanju regionalne saradnje radi unaprjeđivanja LGBTI prava na nacionalnoj razini; 3) učinkovita zaštita, podrška, promocija, monitoring i zagovaranje za ljudska prava i temeljne slobode LGBTI osoba na ZBiT na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, posebice u kontekstu procesa integracija u EU, koristeći inovacije i zagovaranje temeljeno na podacima i dokazima u cilju formulisanja i predlaganja novih i izmjena postojećih zakona i podzakonskih akata u prioritetnim područjima;

Drugi projekti…

Progovori o nasilju!

Progovori o nasilju!

Fondacija CURE je u 2021 počela sa realizacijom projekta „Speak up against violence!“ („Progovori o nasilju!“) u...

read more