PREZENTIRAN AKCIONI PLAN – GRAĐANI/KE PALA GLASAJU ZA POTREBE LOKALNE ZAJEDNICE – Unapređenjem životnih uvjeta zaustaviti iseljavanje

 

 

PREZENTIRAN AKCIONI PLAN – GRAĐANI/KE PALA GLASAJU ZA POTREBE LOKALNE ZAJEDNICE

Unapređenjem životnih uvjeta zaustaviti iseljavanje

 

Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena organizirali su 23. novembra okrugli sto o temi „Kako doprinijeti promociji i poštivanju ženskih prava u Općini Pale? Djelujmo zajedno za pozitivne društvene promjene!“

 

Okruglom stolu prisustvovale su članice Udruženja žena Viktorija Pale i njihovi/e saradnici/ce, predstavnici/ce lokalnih institucija – općine, zdravstva, centra za socijalni rad, zavoda za zapošljavanje, policije i predstavnici/ce nevladinih organizacija.

Na skupu se diskutiralo o Akcionom planu – Agendi potreba žena i organiziranju kampanje na Palama s ciljem skretanja pažnje na probleme s kojima se suočavaju žene s posebnim fokusom na žene pripadnice manjinskih i marginaliziranih grupa.

Učesnice/i sastanka kroz diskusiju su istakli problem iseljavanja stanovništva posebno iz prigradskih naselja, a kako je navela jedna od njih zbog decentralizacije prigradskih naselja ljudi sve više odlaze prema centru jer ne postoji adekvatan javni prijevoz.

Također, istaknut je i problem s vrtićima koji su pristupačni samo za zaposlene majke, a direktorica vrtića „Cvrčak“ Vanja Jugović također je naglasila nedostatak kapaciteta u vrtićima te otežani pristup osobito za nezaposlene majke.

U općini Pale poseban problem predstavlja i neefikasan rad komunalnih javnih preduzeća kada je u pitanju odvoza otpada i briga za zelene javne površine. Napravljeno je igralište za djecu, ali nema dogovora o tome kako to neko da sredi.

Predstavnica Fondacije CURE Vildana Džekman prezentirala je Akcioni plan – Agendu potreba žena, a na skupu je najavljeno da će taj dokument biti iskorišten u trenutku kada se bude usvajao općinski budžet, a pozitivnim je nazvala i činjenicu da su skupu prisustvovali predstavnice/i lokalnih institucija.

„To na neki način znači da nevladin sektor ima podršku predstavnika vlasti što će im olakšati provođenje svih prijedloga za poboljšanje uvjeta života“, navela je Vildana Džekman.

Napomenula je da je skupu prisustvovala predstavnica Službe za zapošljavanje Republike Srpske koja je objasnila da postoje poticajna sredstva za žene iz marginaliziranih grupa poput onih koje su preživjele nasilje, ali mnoge od njih nisu upoznate s tim. Stoga je predloženo da bi bilo dobro uskoro organizirati skup na kojem će biti prezentirati javni pozivi za zapošljavanje. 

Kao pozitivan primjer rada općine Pale jedan od učesnika je naveo da je općina na svojoj web stranici uvela sistem glasanja za sve građanke/e za jedan od tri prijedloga ulaganja budžetskih sredstava općine.

Na kraju su date brojne preporuke kako riješiti pitanja u toj općini poput rada sa ženama treće životne dobi, a najavljeno je da će se pisati dopis komunalnom preduzeću da se minimalno jedanput mjesečno čisti i održava igralište. Istaknuto je i da bi mjesne zajednice trebale tražiti vraćanja statusa pravnog lica da bi mogle aplicirati za podršku i finansiranje kroz budžet.

Jedan od prijedloga je da predstavnica Udruženja žena Viktorija Pale Mladenka Santrač pošalje zahtjev za učešće na sjednici Skupštine kako bi mogla zastupnice/ke informirati o Akcionom planu koji je napravljen te se zagovarati usvajanje dokumenta ili nekih od mjera kroz planiranje trošenja budžetskih sredstava.

Okrugli sto organiziran je u okviru projekta “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene”, koji finansira Evropska unija, a realiziraju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE). Projektom se namjerava doprinijeti promociji i poštivanju ženskih prava, te iskorjenjivanju diskriminacije žena s posebnim fokusom na žene i djevojke pripadnice marginaliziranih i manjinskih grupa u deset bh. općina, a općina Pale jedna je od njih.

 

 

 

Također vam se može svidjeti…