Organiziran okrugli sto o promociji i poštivanju ženskih prava u općini Prnjavor

 

Organiziran okrugli sto o promociji i poštivanju ženskih prava u općini Prnjavor

Nepostojanje adekvatnog zdravstvenog sistema, nasilje u porodici, ekonomsko osnaživanje i politička participacija žena, neki su od problema koji su danas istaknuti tokom razgovora na okruglom stolu o temi “Kako doprinijeti promociji i poštivanju ženskih prava u općini Prnjavor – djelujmo zajedno za pozitivne društvene promjene”.

Skup je organizirala Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena u okviru dvogodišnjeg projekta “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene” u Bosni i Hercegovini, koji finansira Evropska unija u okviru Evropskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava u BiH.

Radi se o drugom sastanku u toj općini, a na prvom koji je okupio predstavnike nevladinog sektora, lokalnih vlasti i institucija zdravstva i socijalne zaštite, mapirani su problemi u svrhu kreiranja Akcionog plana za rješenje tih problema.

Partnerska organizacija za ovu općinu je Udruženja “Romani Ćej – romska djevojka” koje godinama radi na poboljšanju položaja žena s fokusom na Romkinje koje pripadaju manjinskoj i marginaliziranoj grupi.

Jedna od govornica na okruglom stolu u Prnjavoru iz Fondacije CURE Medina Mujić je navela da kada je u pitanju zdravstveni sistem, najvažnije pitanje je seksualno i reproduktivno zdravlje žena i muškaraca, a poseban fokus, smatraju, trebalo bi staviti na preventivne programe i preglede za žene i žene pripadnice marginaliziranih grupa u smislu genitalno-uroloških problema.

„U Prnjavoru ne postoji mamograf zbog čega su žene primorane odlaziti u Banja Luku, primjera radi, na preglede, ali imajući u vidu da je ekonomska situacija prilično loša taj odlazak već mnogo košta“, navela je Medina.

Također, problem nasilja u porodici prepoznat je kao vrlo alarmantan u Prnjavoru. Ne postoji edukacija za mlade žena tokom obrazovnog ciklusa o oblicima nasilja te bi se trebalo fokusirati na prevenciju nasilja u porodici kroz edukativne programe i kampanje podizanja svijesti.

„Taj problem postaje još i veći ukoliko se zna da brojne žene nemaju imovinu na svoje ime te kada izađu iz nasilne zajednice ništa ne dobiju zbog čega one nemaju gdje otići“ kazala je Medina.

Stoga bi, smatra ona, bilo dobro osigurati za njih privremeni smještaj koji trenutno ne postoji, poput općinskog stana koji bi bio pri Centru za socijalni rad, a to bi na neko vrijeme ženi, najčešće s djecom, pružilo sigurnost dok se ne snađe.

Kada je u pitanju ekonomsko osnaživanje žena, fokus je stavljen na zapošljavanje žena osobito žena pripadnica marginaliziranih grupa (žene s invaliditetom, žene preživjele nasilje u porodici, majke s četvero i više djece te Romkinje) uz rad na društvenom preduzetništvu.

Medina Mujić naglašava da je kao četvrti problem prepoznat politička participacija žena kroz podizanje svijesti o važnosti ženskog političkog angažmana budući da je vrlo mali broj žena u toj općini politički angažiran.

„Učesnice skupa su istaknule da bi se članice tri udruženja koja brinu za prava žena u toj općini trebala umrežiti kako bi zajednički djelovale na rješenju tih problema“ – zaključila je na kraju.

Među problemima još je naglašeno i nepostojanje javnog prijevoza te bi trebalo napraviti procjenu potreba i uključiti sve lokalne zajednice u toj općini i razviti strategiju za uspostavljanje javnog prijevoza.

Projektom “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene” namjerava se doprinijeti promociji i poštivanju ženskih prava, te iskorjenjivanju diskriminacije žena s posebnim fokusom na marginalizirane i manjinske grupe žena u deset bh. općina, a Prnjavor je jedna od njih.

 

 

 

Također vam se može svidjeti…