Poziv za dostavljanje informacija za Kalendar aktivnosti povodom “Sedmice ženske solidarnosti”

Svakodnevna borba i zalaganje za ljudska prava žena postaje još intenzivnija približavanjem mjeseca marta, kada se obilježava Međunarodni dan žena. Kao i prethodnih godina, Inicijativa građanke za ustavne promjene, Ženska mreža Bosne i Hercegovine i Mreža za izgradnju mira, sa svim svojim članicama solidarno udružuju snage i organiziraju različite događaje širom BiH, a ujedno pozivaju sve one koje tokom mjeseca marta svojim aktivnostima obilježavaju 8. mart – Međunarodni dan žena da nam dostave informacije o svojim događajima ili inicijativama koje organiziraju. U proteklim godinama članice ovih inicijativa i mreža su povodom Međunarodnog dana žena organizirale na stotine aktivnosti širom Bosne i Hercegovine, a tu praksu nastavljamo i ove godine.


Sve informacije će biti objavljene u Kalendaru događaja povodom “Sedmice ženske solidarnosti” – posebnom kalendaru objavljenom na web stranici Mreže za izgradnju mira,  Ženske mreže BiH, Inicijative građanke za ustavne promjene, kao i na web stranicama partnerskih organizacija, a koji će služiti za promociju ovih događaja prema javnosti i medijima i ukazati naše zajedničko opredjeljenje na insistiranju za poštivanje prava žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini.Molimo Vas da informacije o događajima ili inicijativama najkasnije do 2. marta 2024. godine, poželjno je putem putem sljedećeg online obrasca dostupnog na sljedećem linku

https://forms.gle/njG3x45y86Pb5L6v8

Informacije možete dostaviti i putem e-maila ili telefona, a one su sljedeće:
a) Naziv aktivnosti
b) Informacije o tome ko organizira aktivnost (ime organizacije ili škole)
c) Vrijeme i mjesto održavanja aktivnosti
d) Kratak opis aktivnosti
e) Ime i prezime i kontakt osobe koja je odgovorna za organizaciju aktivnostiUkoliko imate bilo kakvih poteškoća u vezi popunjavanjem obrasca ili pitanja u vezi sa ovim procesom, obratite nam se na e-mail adrese: zagoracmaida92@gmail.com, kao i na broj telefona: +387 61 152875. Kontakt osoba je Maida Zagorac.

Govorimo glasno i jasno o iskustvima žena u svijetu nasilja i ratova i ženskom otporu protiv nasilja i ratova, hrabrosti aktivistkinja i novinarki koje izvještavaju sa prvih linija ratova, nevidljivosti neplaćenog kućnog rada, potcijenjenosti plaćenog rada žena, o pravu na zdravstvenu zaštitu i dostupne lijekove za sve žene, akušerskom nasilju, političkoj participaciji žena i pravu na učešće u svakom aspektu života, seksualnom uznemiravanju, diskriminaciji, femicidu, poduzetništvu, obrazovanju žena, ali i obrazovanju o ženama.

Podsjetimo na neravnopravan položaj žena u Bosni i Hercegovini, izostavljanju žena u historijskom, društvenom i političkom životu i ustanimo jasno i glasno protiv toga.

Također vam se može svidjeti…