Žene i građanske inicijative trebaju biti uključene u reformske procese

Bosna i Hercegovina je dobila priliku da krajem marta ove godine otvori pregovore o punopravnom članstvu u Europskoj uniji ukoliko pokaže nepredak u ispunjavanju 14 klučnih prioriteta.

Među ključnim prioritetima ističe se četvrti prioritet koji zahtijeva ustavne promjene kako bi se unaprijedio institucionalni okvir Bosne i Hercegovine. Također, naglašava se deveti prioritet, čiji je cilj jačanje zaštite prava svih građana/ki, sa posebnim naglaskom na provedbu zakona o nediskriminaciji i rodnoj ravnopravnosti.

Otvaranje pristupnih pregovora sa EU će biti prilika da se čuju ženski glasovi i da se njihove potrebe i perspektive uzmu u obzir prilikom donošenja odluka koje će oblikovati budućnost Bosne i Hercegovine. Učešće žena u ovim procesima osigurava da se politike i strategije razvijaju na način koji promoviše rodnu ravnopravnost, socijalnu pravdu i održivi razvoj.

Članice Inicijative Građanke za ustavne promjene smatraju da je neophodno uključivanje žena u sve reformske procese, uključujući i procese ustavnih promjena.

Pozivamo sve relevantne institucije, političke stranke i društvene aktere da osiguraju aktivno učešće žena u svim reformskim procesima, te da se posveti pažnja stvaranju inkluzivnih mehanizama i političkih procesa koji će omogućiti da ženski glasovi budu adekvatno zastupljeni.

Uvjerene smo da će inkluzivni pristup u pristupnim pregovorima doprinijeti jačanju demokratskih institucija, promociji ljudskih prava i osnaživanju cjelokupnog društva.

Takođe, smatramo da se prije izmjene Izbornog zakona trebaju pokrenuti ustavne promjene na način da budu inkluzivne i transparentene, te naša inicijativa kao i sve ostale građanske inicijative i prijedlozi budu uključeni u diskusiju u procesu ustavnih reformi.

Želimo da Bosna i Hercegovina postane dio Evropske Unije, ali i država koja odražava interese i potrebe svih svojih građanki i građana. Naša vizija je država u kojoj svi/e uživaju jednaka prava i imaju jednake mogućnosti. Ne želimo da se ključna pitanja, poput Ustava, Izbornog zakona i pregovora, raspravljaju iza zatvorenih vrata i budu ekskluzivno pravo nekoliko političara. Vjerujemo da u Bosni i Hercegovini postoji značajan broj onih mogu pružiti konstruktivna rješenja koja će koristiti svim građanima i građankama.

Podsjećamo da smo kreirale amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine te da se prije svega zalažemo za: upotrebu rodno – odgovornog jezika u Ustavu BiH, uvođenje afirmativnih mjera u Ustav BiH radi postizanja pune rodne i spolne ravnopravnosti, proširenje postojećeg Kataloga prava odredbama vezanim za jedinstvenu zdravstvenu, socijalnu i porodičnu zaštitu, veća sudska i pravnu zaštitu ljudskih prava i sloboda i princip direktne demokratije primijenjen na proces ustavne reforme.

ODBIJAMO DA BUDEMO ISKLJUČENE!

 Želimo da budemo aktivno uključene u procese odlučivanja koji oblikuju budućnost naše države.

Također vam se može svidjeti…