Jačanje saradnje i izgradnja povjerenja između aktistkinja za ženska ljudska prava i novinarki

Predstavnice Fondacije CURE i Inicijative građanke za ustavne promjene su imale priliku učestvovati na radnom sastanku čiji je cilj bio umrežavanje i razmjena iskustava između novinarki i aktivistkinja za ženska prava koji se održao 22. i 23. februara 2024. godine na Trebeviću. Tokom dva dana imale smo priliku osvrnuti se na prethodnu godinu obilježenu porastom broja femicida u BiH, sužavanju prostora za novinarsko i aktivističko djelovanje, te razgovarati o mogućnostima za stratešku saradnju i sinergiju. Takođe, dosta je bilo govora o i tome na koji način možemo unaprijediti postojeću komikaciju i kako zajedno reagovati na negativne društvene pojave.

Inicijatorke sastanka su švedska feministička fondacija Kvinna till Kvinna i Media centar Sarajevo.

Također vam se može svidjeti…