POZIV NA RADIONICU “Ženska prava i građanski aktivizam”

POZIV NA RADIONICU
“Ženska prava i građanski aktivizam”

Fondacija CURE u saradnji sa Udruženjem INFOHOUSE Vas poziva na radionicu
„Ženska prava i građanski aktivizam” koja će se realizovati u sklopu projekta
„Osnaživanje žena u političkom životu BiH – 101 razlog“.

Radionica će se održati 19.09.2013. sa početkom u 18.00 sati, u Kino sali u Varešu.

Na radionici ćemo govoriti o tome kakva je situacija sa ženama u političkom i javnom
životu BiH uopšte, te o iskustvima učesnica seminara o javnom i političkom životu u BiH, o
problemima sa kojima se suočavaju žene u svojoj lokalnoj zajednici, te na koji
način se žene mogu da budu aktivne u svojim lokalnim zajednicama.

Cilj projekta je osnažiti ulogu žene u društveno političkom životu BiH, naročito na
lokalnom nivou, kroz edukaciju žena političarki i žena aktivistica doći do saznanja kako
kroz odnose s javnošću, jačanje liderstva i razvoj političkih vještina mogu obezbijediti
veću vidljivost i zastupljenost žena na mjestima donošenja odluka.

Kao što svi/e znamo, na mjestima odlučivanja nema žena, I zbog tog razloga želimo da
do Opštih izbora u oktobru 2014. godine pokušamo da osnažimo žene da se aktivno
uključe u politički i javni život. Poseban naglasak je na dosadašnjim negativnim i
pozitivnim iskustvima žena koje žele da dođu do promjena u BH društvu.

Sve su ovo razlozi zbog kojih su Fondacija CURE i Udruženje INFOHOUSE pokrenule
inicijativu „Osnaživanje žena u političkom životu BiH – 101 razlog“, uz podršku
Fondacije Heinrich Boll. Kroz edukativne radionice, javne debate, te medijsku kampanju
radimo na ohrabrivanju, educiranju i osnaživanju bh. političarki i predstavnica NVO-a da
budu aktivne u političkom i javnom životu BiH.

Za više informacija kontakt osoba Stela Kovačević 066 404 625.

 

Također vam se može svidjeti…