Poziv na trening ”Izgradnja političkog imidža žena u vlasti radi jačanja liderskih vještina“

Poziv na trening „Izgradnja političkog imidža žena u vlasti radi jačanja liderskih vještina“
Istočno Sarajevo 28.9.2013.

Udruženje INFOHOUSE i Fondacija CURE Vas pozivaju na radionicu „Izgradnja
političkog imidža žena u vlasti radi jačanja liderskih vještina“ koja će se
realizovati u sklopu projekta „Osnaživanje žena u poličkom životu BiH – 101
razlog“.

Radionica će se održati 28.09.2013. sa početkom u 10.00 sati, u Sali restorana
Kula u Istočnom Sarajeva, : Ravnogorska 32. Treneri su Dženana Alađuz
INFOHOUSE i Ševko Bajić, PR konsultant, sa dugogodišnjim iskustvom u
osmišljavanju i realiziranju medijskih i PR kampanja.

Na radionici ćemo govoriti o tome kakva je situacija sa ženama u političkom i javnom
životu BiH uopšte, te o iskustvima učesnica seminara o javnom i političkom životu u
BiH, o problemima sa kojima se suočavaju žene u svojoj lokalnoj zajednici, te na koji
način se žene mogu da budu aktivne u svojim lokalnim zajednicama.

Cilj projekta je osnažiti ulogu žene u društveno političkom životu BiH, naročito na
lokalnom nivou, kroz edukaciju žena političarki i žena aktivistica doći do saznanja
kako kroz odnose s javnošću, jačanje liderstva i razvoj političkih vještina mogu
obezbijediti veću vidljivost i zastupljenost žena na mjestima donošenja odluka.

Radionica je dio inicijative „Osnaživanje žena u političkom životu BiH – 101 razlog“,
koju realiziramo već treću godinu uz podršku Fondacije Heinrich Boll.

 

U nastavku dopisa dostavljamo program treninga. Za sve informacije molimo
kontaktirajte Udruženje INFOHOUSE na 033 200 538 ili koordinatoricu treninga
Aleksandru Matić na 065 88 51 03.

 

Također vam se može svidjeti…