CURE vas pozivaju na predavanje “Uloga i položaj žena u zemljama trećeg svijeta“

CURE vas pozivaju na predavanje “Uloga i položaj žena u zemljama trećeg svijeta“ u sklopu 8. PitchWise – festivala ženske umjetnosti i aktivizma BiH u 2013!

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na predavanje „Uloga i položaj žena u zemljama trećeg svijeta“ koje će se organizovati u nedjelju 15.09.2013. godine u hotelu Saraj (Nevjestina 5). Predavačice su  Dina Zakaria Mohamed Wahba (Egipat), Doa Abdelaal Mohamed Abdelaal Mostafa (Egipat) i Khouloud Mahdhaoui (Tunis).

 

Na pitanje da li se zanemaruju posebne okolnosti u kojima žive žene u Trećem svijetu, da li se razumije njihov specifični u kontekst u kojem je nastao, će nam odgovoriti aktivistkinje iz Egipta i Tunisa. Govorit će i o Arapskom proljeću i šta se dešava u toku i poslije revolucije sa ženama koje su odigrale veliku ulogu, te koji je status žena u zemljama trećeg svijeta, u kojim uslovima i na koji način se aktivistkinje za ženska prava bore za ravnopravnost spolova, i na koji način se kroji sudbina žena.

Aktivistkinje Dina Zakaria Mohamed Wahba  i Doa Abdelaal Mohamed Abdelaal Mostafa iz Egipta će govoriti na temu “Uključivanje žena u Egipatsu revoluciju” te će sa prisutnima ragovarati o gender dinamikama prije i poslije revolucije, koja se desila  25. januara. U svom predavanju će staviti fokus i na uključivanje rodnog diskursa vezanog za razne teme kao što su nasilje nad ženama, politička participacija i liderstvo.

 

Svojim protestom aktivistkinje iz Egipta svakodnevno doživljavaju nasilje i zahtjevaju ravnopravan status u društvu i bolje uslove za život. Seksualni terorizam se u velikoj mjeri koristi od strane egipatske rulje kako bi zastrašio, obezvrijedio i ponizio aktivistkinje tokom protesta koji se održavaju na Tahrir trgu u Egiptu.

 

Aktivistkinja Khouloud Mahdhaoui, tuniška queer feministkinja, će govoriti o stanju i položaju žena u Tunisu.

 

Također vam se može svidjeti…