Korak naprijed u uklanjanju diskriminirajućih informacija iz srednjoškolskih udžbenika

Fondacija CURE u 2017. godini nastavlja implementaciju projekta pod nazivom „Korištenje procesa EU integracija za poboljšanje LGBT prava na Zapadnom Balkanu“ uz finansijsku podršku Sarajevskog otvorenog centra i Državnog tajništva Sjedinjenih Američkih Država. U sklopu ovog projekta u 2016. godini izrađeno je istraživanje pod nazivom „O čemu šutimo kada šutimo o pravima LGBTI osoba u udžbenicima“ gdje su istraženi srednjoškolski udžbenici na području Kanonta Sarajevo i uočen je veliki broj stereotipa i predrasuda u kontekstu prava LGBTI osoba. Ovom analizom nastavnih sadržaja u srednjoškolskim udžbenicima odobrenim za upotrebu u nastavi u Kantonu Sarajevo u školskoj 2015./2016. godini, htjeli smo pokazati kako i u kolikoj mjeri su u udžbenicima predstavljeni sadržaji iz širokog spektra LGBTIQ pitanja i prava. Kako je jednako pravo na pristup obrazovanju jedan od glavnih stubova demokratskog društva kakvo članstvo u Europskoj uniji ima za cilj kreirati u tranzicionim društvima kakvo je bosanskohercegovačko, i  kako je saradnja u izradi politika u obrazovanju osnovni princip na kojem djeluju članice Europske unije kada se govori o unaprjeđenju obrazovnih sistema, Fondacija CURE je odlučila preuzeti primjere dobre prakse iz regije i otpočeti proces zagovaranja ka institucijama s ciljem izmjene diskriminatornog sadržaja u udžbenicima za osnovno i srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo kada se govori o LGBTI osobama, jednoj od najviše diskriminisanih društvenih kategorija.

U saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom, članice Fondacije CURE su odlučile napisati preporuke i prijedloge izmjena teksta koji je obilježen kao sporan, te “gotov proizvod“ dostaviti strukturama vlasti kojih se tiče ovo pitanje, prvenstveno Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo. Nakon dvomjesečnog istraživanja i pisanja preporuka te osmišljavanja prikladnih termina i načina ubacivanja pozitivnog i nediskriminirajućeg sadržaja te izbacivanja zastarjelog, netačnog i stereotipnog sadržaja iz postojećih tekstova, poslan je i dopis na adresu svih 11 ministarstava za obrazovanje u FBIH, uključujući i Federalno ministarstvo za obrazovanje i nauku s ciljem obavještavanja o započetom procesu te pozivanja na odgovornost pojedinih ministarstava. Na sveopće iznenađenje, čak 7 ministarstava je odgovorilo na naš dopis, ali odgovori su sadržavali već poznatu rečenicu „traženo nije u našoj nadležnosti“ iako je u dopisu jasno stajalo da ih se samo obavještava o procesu promjena koje su započete, a jedino ministarstvo od kojeg smo tražile očitovanje još uvijek nije odgovorilo na dopis. Federalno ministarstvo obrazovanja BiH je izašlo u susret pokrenutoj inicijativi, te su osobe zadužene za udžbeničke politike aktivno učestvovale u pokrenutom procesu te samoinicijativno uputili/e molbu izdavačkoj kući Sarajevo Publishing, koja je glavna izdavačka kuća za pojedine analizirane udžbenike, da obavijesti svoje autore/ice o sadržaju koji je podložan promjenama i koji će u budućnim štampanjima izdanja ove kuće biti izmijenjen. Nakon saznanja o ovakvim potezima vlasti, Fondacija CURE je uvidjela važnost rada i upornosti te će u toku druge godine projekta insistirati na daljnjim pomacima kada se govori o uklanjanju diskriminatornog sadržaja usmjerenog ka LGBTI osobama iz udžbenika za osnovnu i srednju školu u Kantonu Sarajevo.

Također vam se može svidjeti…