Savjetovanje o ženskim zalagačkim inicijativama u malim lokalnim zajednicama

Fondacija CURE poziva braniteljice ženskih prava i aktivistkinje za prava žena i djevojčica sa područja Prnjavora da nam se pridruže na Savjetovanju o ženskim zalagačkim inicijativama u malim lokalnim zajednicama Koje će se održati u Prnjavoru, 19.05.2017 u prostorijama Lovačkog doma u Prnjavoru, Vlade Vinčića 71, sa početkom u 12h*

Savjetovanjem o ženskim zalagačkim inicijativama u malim lokalnim zajednicama Fondacija CURE nastoji  raditi na jačanju solidarnosti sa organizacijama iz manjih lokalnih zajednica, jačanju vidljivosti ženskih pitanja i ženske perspektive na društveno/politička pitanja i razvija nove oblike saradnje sa donositeljicama/cima odluka na svim nivoima vlasti. 

Savjetovanje je dio projekta Zalagačke inicijative žena u Bosni i Hercegovini i predstavlja dio Programa Fondacije CURE za osnaživanja žena u malim lokalnim zajednicama i direktno radi na povečanju znanja o pitanjima koja se direktno tiču žena poput – rodno zasnovano nasilje, izgradnja mira i prevencija konflikata, jačanje vidljivosti ženske i feminističke perspektive u svim procesima donošenja odluka.

Savjetovanje će fasilitirati Selma Hadžihalilović, članica tima Fondacije CURE i dugogodišnja aktivistkinja za ženska prava.

Savjetovanje je dio projekta Zalagačke inicijative žena u Bosni i Hercegovini koji je podržan od švedske feminističke fondacije Kvinna till Kvinna.

Na savjetovanje su pozvane braniteljice ženskih prava, političarke i žene aktivne u politici, predstavnice ženskih marginalizovanih društvenih grupa poput žena sa invaliditetom, majki djece sa invaliditetom, samostalne roditeljke i samohrane majke, žene treće dobi, LBT* žene, predstavnice nacionalnih manjina.

Savjetovanje o ženskim zalagačkim inicijativama je dio naših napora da se direktno suprotstavimo konzervativnim i patrijarhalnim politikama kroz podršku i mobilizaciju žena u malim lokalnim zajednicama.

Svojim aktivnostima nastojimo uspostaviti uslove kao i siguran prostor za provođenje CEDAW i CAHVIO konvencija u sve političke dokumente na nivou lokalne zajednice

Za sve dodatne informacije, ljubazno Vas molimo da kontaktirate Snježanu Mirković na broj 066 020 547 i/ili Selmu Hadžihalilović na 033 207 561 ili putem e-maila: selma@fondacijacure.org


*Savjetovanje će trajati okvirno dva sata.  

Također vam se može svidjeti…