Fondacija CURE objavljuje javni poziv sa opisom poslova za DIZAJNERA/ICU  

Uvod

Fondacija CURE započela je implementaciju projekta. “EmpowerHer” koji se realizuje u saradnji sa UNICEF-om Bosna i Hercegovina kroz program za adolescentice. Cilj projekta je osnaživanje deset (10) mladih djevojaka na temu rodno zasnovanog nasilja koje bi stečeno znanje i vještine prenosile kroz radionice u svojim loklanim zajednicima.

Kao dio projektnih aktivnosti planirano je provođenje online kampanje,  te je iz razloga osiguravanja vidljivosti projekta i slanja poruke o borbi protiv nasilja široj javnosti, potrebno angažirati dizajnera/icu koji/a će kreirati vizualni identitet Projekta i odgovarajućih komunikacijskih materijala.

Opseg poslova

Odabrani/a dizajner/ica biće odgovoran/na za:

  • dizajn i dostavu vizualnog identiteta Projekta i odgovarajućih komunikacijskih materijala, uključujući materijal za online kampanju, 7 (sedam) dana nakon potpisivanja ugovora.

Svi rezultati moraju biti u skladu s pravilima vidljivosti UNICEF-a.

Smjernice koje osigurava Fondacija CURE

      Svaki dokument/proizvod je potrebno dostaviti Fondaciji CURE radi kontrole kvalitete i validacije. Na osnovu  komentara i preporuka, rezultati će se možda morati ažurirati  prije službenog odobrenja ureda UNICEF-a u Sarajevu.

Fondacija CURE će sa  osobom izabranom po ovom javnom pozivu potpisati ugovor o autorskom djelu na početku realiazcije projekta, a isplatu izvršiti  nakon  odogvarajućeg odobrenja za vizuelni identitet kampanje i komunikacijskih materijala, uključujući materijal za online kampanju.

Potrebne kvalifikacije i iskustvo

  • Akademska kvalifikacija: univerzitetska diploma u području dizajna, umjetnosti i srodnih područja
  • Dokazano iskustvo u kreiranju vizualnog identiteta projekata koji se bave pravima mladih, borbom protiv nasilja i slično
  • Poznavanje pitanja rodne ravnopravnosti u BiH i EU.

Način prijave

Zainteresirani/e kandidati/inje moraju dostaviti sljedeće dokumente/informacije kako bi dokazali svoje kvalifikacije:

  • Curriculum Vitae (CV);
  • Finansijsku ponudu – fiksni iznos

Evaluacija prijava

Fondacija CURE primjenjuje pravedan i transparentan postupak odabira koji uzima u obzir tehničku kvalifikaciju kandidata/inja i finansijsku ponudu. Kandidati/kinje će biti evaluirani korištenjem kumulativne analize koja uzima u obzir kombinaciju kvalifikacija, finansijske ponude i datuma početka rada. Ugovor će biti dodijeljen trenerima/icama  čija je ponuda evaluirana i utvrđena kao:

Odgovarajuća/usklađena/prihvatljiva.

Kako se prijaviti?

Prijave s popratnom dokumentacijom trebaju se poslati do 13. marta 2024. putem e-maila na: Enida@fondacijacure.org

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Fondacija CURE predana je postizanju raznolikosti radne snage u smislu roda, nacionalnosti i kulture. Potičemo kvalificirane žene, osobe iz manjinskih skupina i osobe s invaliditetom da se prijave.

 Sve prijave će se tretirati s najstrožim povjerenjem.

Također vam se može svidjeti…