FONDACIJA CURE I INFOHOUSE RASPISUJU POZIV ZA DONACIJU

 

FONDACIJA CURE I INFOHOUSE RASPISUJU POZIV ZA DONACIJU

 

NEZAPOSLENIM  ŽENAMA SA IDEJOM ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

U OKVIRU PROJEKTA

„INTERVENTNI FOND ZA ŽENSKO PODUZETNIŠTVO“  U 2011. GODINI.

 

 

 

Inicijativa za formiranje Interventnog Fonda za žensko poduzetništvo pokrenuta je s ciljem da se donacijom finansiraju projekti žena namijenjenih njihovom samozapošljavanju pod sloganom „Nećemo karanfil, hoćemo posao!“. Cilj projekta jeste poboljšati perspektivu zapošljavanja žena kao marginalizirane i ugrožene populacije u BiH kroz niz javno – zagovaračkih i medijskih akcija.

 

Finansijska sredstva Fonda za žensko poduzetništvo prikupljena od uplata poslovnih subjekata i građana u periodu od 01.02.2011. do 28.04.2011. u iznosu od 1520 KM biti će dodijeljena kao podrška odabranim, najboljim, poslovnim idejama nezaposlenih žena iz Bosne i Hercegovine, na ime nabavke sredstava za rad, opreme, repromaterijala i sl., kao i za obrtna sredstva.

 

I

 

Pravo učešća za dodjelu sredstava iz Interventnog fonda imaju:

 

Nezaposlene žene od 18 godina i više, bez obzira stepen obrazovanja;

Grupa nezaposlenih žena sa zajedničkom poduzetničkom idejom;

Žene sa minimalnom socijalnom skrbi ili minimalnim penzionim primanjima;

Projektne ideje čiji iznos ne prelazi više od 500,00 KM.

 

II

 

Prilikom prijave na poziv za Interventni fond, kandidatkinje su obavezne dostaviti i slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu sredstava iz Interventnog fonda:

 

1)      Zahtjev i plan realizacije poslovne ideje (aplikacija će biti dostupna u Udruženju INFOHOUSE, Zagrebačka 18, Sarajevo ili na web stranici www.101razlog.ba),

2)      Uvjerenje o državljanstvu,

3)      Fotokopija lične karte,

4)      Ovjerena izjava da će dodijeljena sredstva biti utrošena samo u korist samozapošljavanja,

5)      Ovjerena izjava da aplikantica/ce nisu ostvarile investicijsku pomoć za istu ideju iz sličnih programa i projekata pomoći pri samozapošljavanju,

6)      Kućna lista,

7)      Dokaz o specifičnom socijalnom statusu, na primjer statusu osobe sa invaliditetom ili samohrane majke,

8)      Uvjerenje nadležnog općinskog biroa za zapošljavanje da se osoba nalazi na evidenciji nezaposlenih,

9)      Uvjerenje o nekažnjavanju.

 

III

 

Odabir projekata – najbolje poslovne ideje nezaposlenih žena iz BiH – izvršit će, nakon zatvaranja javnog poziva, komisija sastavljena od predstavnika/ca državnog i nevladinog sektora, te medija.

 

IV

 

Nakon odabira najboljih projektnih ideja INFOHOUSE zaključuje Ugovor o dodjeli sredstava kojim će biti specificirana sva prava i obaveze ugovorenih strana, u skladu sa Projektom.

 

V

 

Javni poziv ostaje otvoren do 28.05.2011 godine.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Uz ostalo, nepotpunim prijavama smatrat će se i prijave koje nisu dostavljene u zvaničnom obrascu, te prijave dostavljene sa potvrdama i izjavama koje ne sadrže tražene podatke.

 

Prijave sa traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu sredstava iz Interventnog fonda potrebno je poslati na poštansku adresu: Udruženje INFOHOUSE, Zagrebačka 18, 71 000 Sarajevo ili putem e maila: emina@infohouse.ba.

 

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta neće se vraćati kandidatkinjama. Odluka o izboru komisije biti će oglašena na internet stranici www.101razlog.ba.

 

VI

 

Sve dodatne informacije, uključujući i podrobnije informacije u vezi sa dokazivanjem specifičnog socijalnog statusa možete dobiti putem telefona 033 658 953 ili na e-mail emina@infohouse.ba.

 

PRAVO EŠÄ†A ZA DODJELU  SREDSTAVA IZ INTERVENTNOG FONDAZAHTJEV  

Za učešće u proJEKTU „interventni fond za žensko poduzetništvo“ 2011

 

Također vam se može svidjeti…