X-Press sesija: “Mlade osobe na margini u bh društvu”

“Mlade osobe na margini u bosanskohercegovačkom društvu”

07.05.2011. u 11:00, Kuća ljudskih prava, Ante Fijamenga 14b, Sarajevo

Uvodničar sesije je Muamer Logo, PR nevladine organizacije Udruženje KULT .
Govorit će o pitanjima mladih, da li postoji bolja budućnost za mlade osobe u BiH, ili jedino mogu uspjeti u zemljama Zapadne Evrope, ko sprječava da ova marginalizirana grupa ostvari svoj puni potencijal u BiH i da li mediji posvećuju dovoljno pažnje ovim pitanjima.

Mlade osobe u BiH se nalaze na margini Europe,  a njihovi/e vršnjaci/kinje koji/e žive u EU pa i u Hrvatskoj, imaju daleko bolje mogućnosti i više prava. Mladi teško nalaze poslove koji su u njihovoj struci. Veliki je i problem nezaposlenosti mladih, jer gotovo svaka treća osoba na Zavodima za zapošljavanje ima ispod 30 godina.

Obrazovni sistem ove zemlje nema kvalitet kao što ga imaju razvijenije zemlje. Iako je država ta koja treba pružiti i omogućiti implementaciju prava mladima, mladi izgleda više daju državi nego ona njima. Nekoliko afirmativnih primjera aktivizma mladih navest će uvodničar sesije.

Uvodničarske sesije posvećujemo ulozi medija i ciljamo ukazati kako mediji imaju mogućnost pomoći i doprinjeti osvještivanju našeg društva, kada se radi pitanjima mladih u BiH. Odgovorit ćemo na brojna pitanja, a jedno od važnijih je – na koji način se mediji mogu uključiti u procesu konkretne podrške ove marginalizovane grupe.

X-Press sesije odvijaju se kao tematski doručak-susret sa novinarkama i novinarima i ciljaju ih ohrabiti za rad koji će biti etičan i profesionalan kada se radi o prikazivanju stvarnosti svih osoba podjednako.
Za X-Press inicijativu, CURE je partnerska organizacija Helsinškom komitetu građana iz Banja Luke. Projekat finansira Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini.

Za više informacija, molimo kontaktirajte CURE ured na 033 713 610, ili pišite na vedrana@fondacijacure.org

Također vam se može svidjeti…