“PROBUDI SE” JER NEMA NEMOGUĆIH STVARI, SAMO TREBA HTJETI I RADITI

Upoznajmo UG „Probudi se“ iz Istočnog Sarajeva, korisnice projekta „Zagovaranje za ženska prava“

Projektom “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija a realizuju Fondacija CURE (CURE) i Fondacija za osnaživanje žena (FWE), namjerava se doprinijeti promociji i boljem poštivanju ženskih prava. Ohrabrivat će se žene svih starosnih grupa, sa posebnim fokusom na manjinske i marginalizovane grupe žena, da poduzmu afirmativne akcije na iskorijenjivanju svih oblika diskriminacije u BiH. Projekat će kroz dvije godine, koliko će trajati implementacija, raditi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset opština, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

Udruženje građana „Probudi se“ iz Istočnog Sarajeva je jedna od organizacija sa kojom će se kroz projekat raditi u narednom periodu. Sa predsjednicom Roksandom Mičić smo razgovarale o važnosti zajedničke saradnje, učešću u projektu i samom njegovom značaju.

 Udruženje građana „ Probudi se“ je registrovano  početkom 2014. godine i djeluje na teritoriji  opština Istočna Ilidža i Istočno Novo Sarajevo. Vizija udruženja je da maksimalnim korištenjem svoga rada, položaja i potencijala, mjesna zajednica u kojoj djeluju postane poljoprivredna, ekološka i turistička destinacija pod nazivom „Vrtovi Vojkovića (Vojkovići Gardens)“ što će doprinijeti većoj zaposlenosti i blagostanju zajednice. Misija je da ekološkim, društvenim i ekonomskim osnaživanjem građana/ki kroz afirmaciju rada i preduzetništva, jačanjem zajedništva, volonterizma, čovjekoljublja, čuvanjem tradicije i kulturno-materijalnog blaga poprave kvalitet života pod sloganom „Ujedinjeni protiv siromaštva, materijalnog i duhovnog“. Osim navedenog Udruženje se zalaže za ravnopravnost polova, prvenstveno kroz ekonomsko osnaživanje žena, a zatim edukacijom o pravima žena i zagovaranjem rješavanja problema žena u mjesnoj zajednici. 

“U tom smislu pomažemo ženama da poboljšaju svoje kućne budžete, organizujemo seminare i učestvujemo na seminarima na kojima se govori o raznim aspektima ravnopravnosti polova. Uz pomoć projekta “Vrijednim rukama protiv siromaštva” koji smo realizovali uz pomoć Fondacije za osnaživanje žena smo napravili listu problema sa kojima se sreću žene u našoj zajednici i predstavili je rukovodstvu opštine Istočna Ilidža gdje zajednički radimo na rješavanju tih problema. Učestvovale smo na svim događajima koji su organizovani na teritorije opštine o pitanju ravnopravnosti žena i dali svoj doprinos” – navodi Mičić.

Kada je u pitanju položaj žena sa posebnim fokusom na manjinske i marginalizirane grupe žena navode da je primjetna marginalizacija određenih grupa žena u finansijskom segmentu, nemogućnosti zapošljavanja gdje se vrši indirektna diskriminacije u platama. Ovim su posebno pogođene žene dobi 45-65 godina života  a većina žene je sa srednjoškolskim nivoom obrazovanja. Navode nekoliko problema sa kojima se susreću, kao što su: nasilje nad ženama, problem nedostupnosti usluga za lakšu organizaciju porodičnog života, problem samohranih majki i problem kvaliteta života starijih žena.

“Nadamo se da ćemo uz pomoć projekta “Zagovaranje za ženska prava” još jednom skrenuti pažnju javnosti na sve probleme sa kojima se žene suočavaju i da će se time pokrenuti rješavanje ili čak riješiti neki od problema” – ističe Mičić.

Navodi da su se tokom pandemije svi problem žena pojačali zbog uvedenih epidemioloških mjera i da su aktivnosti Udruženja svedene na minimum.

Mičić je istakla nekoliko pozitivnih priča na koje su  ponosni/e u Udruženju:

Jedna priča bi bila prikupljanje i podjela humanitarne pomoći za naše ugrožene, bolesne i usamljene članove/ice zajednice koja je bila prva priča takve vrste na ovom prostoru, a poslije su se angažovali mnogi drugi akteri, tako da smo mi obustavili tu aktivnost za sada dok ne smislimo nove moduse za pomoć. Druga priča je bila završetak projekta u kome je omladinska sekcija izgradila teretanu na otvorenom i teren za odbojku na pijesku, gdje su članice Udruženja pripremile jela i piće za učesnike/ce projekta, donatore, zvanice i građane/ke”.

Udruženje “Probudi se djeluje kroz četiri sekcije. Prva sekcija je „Kupuj domaće, jedi zdravo“, koja je počela sa radom 2013. godine kao neformalna grupa građana/ki iz koje je udruženje i rođeno. Radi na poboljšanju socijalno – ekonomskih uslova života kroz proizvodnju i prodaju poljoprivrednih proizvoda, prerađevina, ljekovitog bilja i rukotvorina. Sekciju čine poljoprivredni proizvođači/ce i proizvođači/ce rukotvorina. Većina članica su nezaposlene žene svih starosnih dobi, posebno žene iz kategorije teško zapošljivih starosti između 45 i 65 godina. Ove članice u sektoru poljoprivrede proizvode povrće, voće i sve njihove prerađevine, tzv. zimnicu, zatim jaja, mlijeko i mliječne prerađevine, rakiju i likere, prerađevine od ljekovitog i začinskog bilja kao što su čajevi, melemi, tinkture, organske sapune. Svoje proizvode prodaju na mini-pijaci u Istočnom Sarajevu. Podsekcija koja okuplja žene koje nemaju priliku da se bave poljoprivredom proizvodi razne rukotvorine i pokušava sačuvati od zaborava izradu tradicionalnih rukotvorina pletenjem, heklanjem, vezenjem, pustovanjem i tkanjem. Članice koriste i nove tehnike kao što je tehnika dekupaž slikanja i druge tehnike, putem kojih izrađuju ukrasne predmete, nakit, suvenire, a jedan dio članica se bavi slikarstvom i ikonopisanjem. Sekcija se bori za ravnopravnost polova, prvenstveno kroz ekonomsko osnaživanje žena.

Druga sekcija je „Ujedinjeni za ljepšu okolinu“ koja provodi volonterske aktivnosti pod istim nazivom i do sada je organizovala svake godine više akcija čišćenja mjesne zajednice od otpadaka i kampanje podizanja svijesti zajedno sa učenicima O. Š. „Aleksa Šantić“. Redovno obilježava međunarodne dane koji podižu svijest o ekologiji kao što su Dan planete zemlje, Dan voda, Dan šuma. Treća sekcija je „Ljubi bližnjeg svoga“ koja se prvenstveno bavi humanitarnim radom i organizuje podjelu malih paketa sastavljenih od doniranih namjernica socijalno ugroženim, bolesnim i usamljenim sugrađanima/kama povodom vjerskih praznika. Četvrta sekcija je “Omladinska sekcija” koja se bavi pitanjima mladih, očuvanjem životne sredine, uljepšavanjem i čišćenjem okoline i podizanjem svijesti o ekologiji, te omogućavanjem kvalitetnog provođenja slobodnog vremena za mlade ljude, a koja je zajedno sa ostalim sekcijam realizovala projekat izgradnje parka, teretane na otvorenom i terena za odbojku na pijesku u Vojkovićima.

“U mom bogatom životnom iskustvu, veliki događaj koji je zaokružio sve moje napore je bila manifestacija “Dani tikve 2019” koje je organizovalo naše Udruženje a na kojoj smo uspjele/i da angažujemo cjelokupnu zajednicu. Njime sam učvrstila svoj životni moto: Nema nemogućih stvari, samo treba htjeti i raditi” – zaključuje Mičić za kraj razgovora.

Također vam se može svidjeti…