Upoznajmo Udruženje žena Pašinke iz Hajdarovića kod Zavidovića, korisnice projekta „Zagovaranje za ženska prava“

NEDOSTAJE PROGRAMA ZA POBOLJŠANJE STATUSA ŽENA U ZAVIDOVIĆIMA

Upoznajmo Udruženje žena Pašinke iz Hajdarovića kod Zavidovića, korisnice projekta „Zagovaranje za ženska prava“

Projektom “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija a realizuju Fondacija CURE (CURE) i Fondacija za osnaživanje žena (FWE), namjerava se doprinijeti promociji i boljem poštivanju ženskih prava. Ohrabrivat će se žene svih starosnih grupa, sa posebnim fokusom na manjinske i marginalizovane grupe žena, da poduzmu afirmativne akcije na iskorijenjivanju svih oblika diskriminacije u BiH. Projekat će kroz dvije godine, koliko će trajati implementacija, raditi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset opština, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

U narednom periodu, kroz pomenuti projekat će se raditi i sa Udruženjem žena Pašinke iz Hajdarovića kod Zavidovića. Pašinke rade na poboljšanju statusa žena naročito u ruralnom podučju koz podizanje i razvijanje svijesti o razvoju ženskog poduzetništva, promociji ravnopravnosti, animiranju građana/ki da učestvuju u društvenom životu naročito u okviru svoje zajednice. Rade na edukaciji žena iskorištavajući lične i materijalne potencijale.

Predsjednica Udruženja „Pašinke“ Mersiha Skejić ističe da postoje pozitivne promjene koje su postigle u svojoj loklanoj zajednici poput:

“Moram istaknuti da smo jako ponosne što smo u našoj zajednici nakon mnogo godina riješile nedostatak pitke vode u mjesecima kad je velika suša tako što smo smijenile postojeću komisiju izašle na teren i same kopale i postavljale cijevi za vodu. Uspjele smo izlobirati da u komisiji budu tri žene i tako 50% riješile problem, ali ima još mnogo posla na izmjeni postojeće dotrajale infrastrukture, ali ne odustajemo. Ono što radimo da bi skrenule pažnju na diskriminaciju nad ženama jesu razgovori sa samim ženama i upoznavanje sa njihovim pravima uopšte i podstrek da budu odvažnije, da probaju i pokušaju. Također, kroz razne projekte za našu zajednicu nastojimo da djelima kažemo i dokažemo da smo itekako važan dio društva ako ima još neko da to ne zna” – navodi Skejić.

Zabrinute su za položaj žena u zajednici. Ističe da je za svaku pomoć, rad i djelovanje neophodno duplo više uložiti snage i truda u odnosu na muški spol jer ne postoji dovoljno edukacije za žene i nedovoljan je broj programa za poboljšanje statusa žena.

“Iskreno se nadam da će kroz projekat “Zagovaranje za ženska prava” žene vidjeti i spoznati svoja prava i da će bar pokušati promijeniti stanje na bolje u svojoj zajednici i širiti dalje stečeno znanje kroz edukacije” – ističe Skejić.

U Hajdarevićima se koronavirus tokom dvije godine trajanja najviše odrazio na žene koje su bile u radnom odnosu a zbog posljedica pandemije su izgubile posao. Zatim, prelazak na online sistem obrazovanja se značajno odrazio na život žena jer su dodatno svoje vrijeme morale uložiti radeći sa svojom djecom, posao koji su do tada obavljale samo se uduplao sa dodatnim kućanskim poslovima čišćenja i spremanja koje je do tada svakako bilo u obavezi žena. Osim toga, poljoprivredni poslovi sijanje, uzgoj voća i povrća je samo dodatno opteretio svakodnevni rad žena u ovoj lokalnoj zajednici gdje se povećavao dodatni stres i briga za opstanak što se nužno odrazilo i na zdravlje žena.

Tokom pandemije žene su svoje kapacitete stavile na raspolaganje zajednici, a naročito starijoj populaciji pri kupovini lijekova, namirnica, odlaska do grada kao i prevoza do grada jer nažalost prevoz putnika autobusom je bio obustavljen skoro sedam mjeseci u Hajdarevićima, što je otežalo život svim građanima i građankama. Žene su nastojale da se maksimalno prilagode novonastaloj situaciji izazvanoj pandemijom pa su se preorjentisale u izrađivanju i dijeljenju maski  stanovništvu onoliko koliko su bile u mogućnosti.

“Imamo žene koje su išle u posjetu starijim osobama pa im mjerile pritiske, išle do apoteka, išle do prodavnica, a sve to su same organizovale, svaka članica u svom selu i tako smo pokrivale cijelu našu zajednicu – navodi Skejić.

Žene u ovoj lokalnoj zajednici jasno pokazuju interes, volju i različite sisteme koje same osmisle s ciljem proaktivnog učešća u javnoj sferi djelovanja. Njihove akcije mogu biti primjer vladajućim strukturama ali i drugim građanima/kama kako je moguće aktivno učestvovati u preveniranju i rješavanju problema ukoliko za to postoji dovoljno želje i interesa.

“Rado bih promijenila da mogu svijest muškaraca u smislu da počnu cijeniti rad, trud i zalaganje žena, barem ono što mogu da vide da se radi i što donosi rezultate. Također, bih željela da u mjesnom odboru sjede barem tri žene, tako bi se pošli rješavati razni problemi u našoj mjesnoj zajednici. Nadam se da će projektom “Zagovaranje za ženska prava” uspjeti izlobirati više žena na mjestima gdje se donose odluke na lokalnom nivou (kao što je mjesna zajednica) i da ćemo biti ponosne na pozitivne promjene u našoj lokalnoj zajednici“zaključuje Skejić.

Također vam se može svidjeti…