Pravni okvir Bosne i Hercegovine u kontekstu rodno zasnovanog nasilja

Fondacija CURE je u sklopu projekta “Snimi rodno zasnovano nasilje” snimila i treći film pod naslovom “Pravni okvir Bosne i Hercegovina u kontekstu rodno zasnovanog nasilja”. Hvala svima koji/e su sudjelovali/e.

 

Također vam se može svidjeti…