Održana javna tribina “Participacija žena u javnom i političkom životu”

U srijedu, 10.10.2012. organizovana je javna tribina u hotelu “Zenica” sa direktoricom CFD-a Cécile Bühlmann na temu “Participacija žena u javnom i političkom životu”.

Na tribini su prisustvovale aktivistkinje i predstavnice ženskih organizacija u BiH. Cécile je prisutnima prenijela iskustva iz Švicarske o ravnopravnosti spolova, zakonodvstvu i implementaciji zakona, participaciji žena u politici na razlčitim nivoima vlasti, kao i o ženskom zalaganju u političkom i nevladinom sektoru. 

Također vam se može svidjeti…