Održan okrugli stol na temu ”Marginalizacija ženskog pitanja u društvu” u Kaknju

U okviru programa podrške društveno marginalizovanim ženama, a uz podršku JU Biblioteka Kakanj i ISCOS Emilia Romagna, Fondacija CURE je organizovala  Okrugli stol na temu „Marginalizacija ženskog pitanja u društvu” u Kaknju, 12/10/2016.

Okrugli stol je organizovan dan nakon Međunarodnog dana djevojčica (11/10) i na taj način je simbolično obilježena i dugogodišnja uspješna saradnja između Fondacije CURE CURE, JU Biblioteke Kakanj i Centra za majke “NADA“ koja se ogleda u realizaciji uspješnih radionica čitanja i pisanja za Romske djevojčice i dječake.

Tokom otvorene i iskrene diskusije preispitivale smo naše stavove i znanja o položaju ženskih društveno marginalizovanih grupa i pokrenule diskusiju o ženskih ljudskim pravima i nasilju nad ženama.

Dotakle smo se i pitanja prava na izbor, obrazovanja kao korijena društvenih stereotipa prema ulozi žena u društvu, ženskim pozitivnim role modelima. Razgovarale smo o ličnim iskustvima i stalnoj potrebi rada na osnaživanju žena u svim segmentima društva. Jedan od generalnih zaključaka ovog događaja je da društveno aktivne žene postavljaju prioritete rada u zajednici te da građanke trebaju biti pokretačice pozitivnih društvenih promjena.  

Iz Fondacije CURE okruglom stolu su prisustvovale Selma Hadžihalilović kao moderatorica, Vildana Džekman koja je govorila o ženskoj perspektivi Ustavnih reformi i društveno političkog angažmana i Marija Vuletić – kao aktivistkinja za prava društveno marginalizovanih žena. Perspektivu žena u izvršnoj vlasti je predstavila Amila Koso, saradnica načelnice općine Visoko koja je govorila o ulozi lokalne samouprave u unaprjeđenju kvaliteta života žena i djevojčica i potrebi zajedničke saradnje na provođenju društveno odgovornih projekata.

Okruglom stolu su prisustvovale/i predstavnice medija, obrazovnih institucija, Općine Kakanj, policijske uprave Kakanj, Centra za socijalni rad, nevladinih organizacija i zainteresovane građanke/i. 

 

Također vam se može svidjeti…