Drugi broj Biltena Inicijative Građanke za ustavne promjene

Pred vama je drugi broj biltena Inicijative “Građanke za ustavne promjene”. U ovom izdanju vam donosimo informacije o aktivnostima Inicijative u drugoj polovini 2021. godine. Imaćete priliku da pročitate sa kim su se predstavnice Inicijative sastajale tokom godine i sa kojim ciljem, upoznaćemo vas sa “Rodnim barometrom”, Platformom ženskih prioriteta za ustavne promjene, ali ćemo vidjeti i da li smo bliže rodno-odgovornom Ustavu Bosne i Hercegovine…


Inicijativa “Građanke za ustavne promjene” se zalaže za Ustav Bosne i Hercegovine koji će osigurati veću zaštitu ljudskih prava i sloboda, sa posebnim fokusom na rodnu perspektivu. Formirana je od strane
aktivista/kinja i organizacija iz cijele BiH, koji/e žele da ohrabre sve građane/ke da koriste svoje znanje, energiju i spremnost na uzajamno djelovanje i doprinose ispunjenju ciljeva Inicijative. Predstavlja
neformalnu grupu koja okuplja 35 organizacija civilnog društva i aktivista/kinja koji kontinuirano rade na razumijevanju pojmova pola i roda, mira, slobode i ljudskih prava.

Bilten Inicijative Građanke za ustavne promjene!

Također vam se može svidjeti…