Izvještaj moderatora Digitalnog zagovaranja 2021. godine – Nikola Vučić

Iskustvo učešća u digitalnom zagovaranju Fondacije CURE, koju je podržala partnerska švedska organizacija, na mene je ostavilo autentičan trag o neophodnosti jačanja solidarnosti među ženama i muškarcima koji baštine feministički svjetonazor. Digitalno zagovaranje posebno je važno u kontekstu iskustva življenja bosanskohercegovačkih patrijarhalnih narativa koji prožimaju digitalni prostor, te sam ulogu moderatora ovih aktivnosti shvatio kao doprinos dekontaminaciji patrijarhalnog pogleda na život. Upoznavši brojne žene, ali i muškarce, kroz ovaj program, potvrdio sam raniji stav da društvo ravnopravnih žena i muškaraca nema alternativu, te da je feminizam pokret koji ima snagu i etički kapital da doprinese razvoju zajednice u pravcu progresa i otvorenosti. Feminizam je za sve, a feministička solidarnost putokaz je kojim valja nastaviti koračati prostorima naših stvarnih života, ali i prostorima društvenih mreža. Puna podrška Fondaciji CURE u nastavku zagovaračkih aktivnosti!

Izvještaj možete pročitati OVDJE!

Također vam se može svidjeti…