Dođi i podrži Međunarodni dan ženskih akcija za mir i razoružanje!

Dođi i podrži Međunarodni dan ženskih akcija za mir i razoružanje!

Fondacija CURE u suradnji sa drugim organizacijama iz Ženske mreže BiH obilježava ovaj važan datum uličnom akcijom u nedjelju, 24.05.2015. godine sa početkom u 18:00 sati, u Sarajevu, kod Vječne vatre tokom koje će prolaznicama/cima dijeliti prigodne edukativno – informativne materijale.

U povodu 24 maja/svibnja Međunarodnog dana ženskih akcija za mir i razoružanje, Fondacija CURE poziva građanke i građane Bosne i Hercegovine da svojim djelovanju odupru se nasilju, i ulože maksimalni napor u uspostavljanju trajnog mira na prostorima Bosne i Hercegovine.

Pozivanje na održivi mir i na odgovornost sviih građana/ki da rade na miru će se organizovati u više bosanskohercegovačkih gradova i mnoge članice Ženske mreže BiH će doprinjeti ovom danu u skladu sa svojim mogućnostima u svojim lokalnim zajednicama.

Jedan od istaknutih slogana ulične akcije je:

Od mira u kući do mira u svijetu – reci nacilju ne!! Mi biramo mir – mir u kući do mira u svijetu!!

Nakon konsultacija sa aktivisticama/ima, organizacijama i eksperticama/ima iz cijelog svijeta, kao jedna od ključnih struktUra koja proizvodi nasilje prepoznat je militarizam.

Svjedokinje/ci smo svakodnevnih nasilnih dešavanja na našim ulicama, gdje nerijetko slučane prolaznice i prolaznici stradavaju od upotrebe ilegalnog naoružanja.

Mediji redovno senzacionalistički izvještavaju o nasilnim dešavanjima na način da mlade osobe nasilnike doživljavaju kao prihvaćene role mode ponašanja. Nerijetko, sankcije nad nasilnicima su preblage da bi imale bilo kakve preventivne rezultate.

Ženske organizacije diljem svijeta, a tako i u Bosni i Hercegovini – godinama upozoravaju na nasilje u zajednici, provode projekte prevencije i edukacije stručnjakinja i stručnjaka u oblisti nenasilne komunikacije, tolerancije, prevencije diskriminacije i promocije ljudskih prava. Sve naše aktivnosti se vode sa ciljem unapređenja kvalitete života žena i djevojčica i uspostavi trajnog mira na ovim prostorima.

Za više informacija, molimo kontaktirajte CURE ured na 033 207 561, ili pišite na selma@fondacijacure.org i vildana@fondacijacure.org

Dobrodošli/e!

 

Također vam se može svidjeti…