Dodeljene diplome prvoj generaciji polaznika/ca Regionalne škole tranzicione pravde

Dodeljene diplome prvoj generaciji polaznika Regionalne škole tranzicione pravde

 

U periodu od 23. do 24.marta 2013 godine realizovan je završni seminar studenata i studentica Regionalne škole tranzicione pravde  u Beogradu u organizaciji Fond za humanitarno pravo, Fonda za humanitarno pravo Kosovo i Udruženja Pravnik iz Sarajeva.

Seminar je okupio 25 učesnika/ca iz Srbije, Kosova i Bosne i Hercegovine.

Učesnici/ce su prezentovali/e radove na različite teme koje se tiču tranzicione pravde.

Aktivistkinja Fondacije CURE, Vildana Džekman je učestovala u nastavku ovog seminara i prezentovala je završni rad na temu „Ratni zločini nad štićenicima Vukovarske bolnice“.

Biljana Stanković, sudinica Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu, je na samom kraju seminara uručila diplome prvoj generaciji polaznika/ca Regionalne škole tranzicione pravde.

U nastavku se planira uspostaviti regionalna saradnja između Fonda za humanitarno pravo Beograd i Fakulteta političkih nauka Sarajevo. Saradnja je osmišljena na način da predavači/ce ispred Fonda za humanitarno pravo, uključujući i polaznike/ce prve generacije regionalne škole tranzicione pravde,  predaju  o tranzicionoj pravdi studentima/cama Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. To će biti prva edukacija za studente/ce na ovu temu, jer studenti/ce na Fakultetu političkih nauka nemaju predmet tranzicione pravde.

 

Također vam se može svidjeti…