X-Press sesija “Žene koje su preživjele zlostavljanje u ratu i bivše logorašice kao marginalizovana grupa u bh. društvu”

Fondacija CURE vas poziva na X-PRESS sesiju:

Žene koje su preživjele zlostavljanje u ratu i bivše logorašice kao marginalizovana grupa u bh. društvu”

 

03.03.2012.  u 11:00, Kuća ljudskih prava, Ante Fijamenga 14b, Sarajevo

 

Uvodničarka sesije je Munira Subašić, Predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa.
 
Govorit će o pitanjima žena koje su preživjele zlostavljanje u ratu, o njihovom položaju i problemima sa kojima se
 suočavaju, te najaviti
Međunarodnu konferenciju "Masovno  seksualno zlostavljanje kao jedna od strategija u
ratnom sukobu"
 

U četiri godine rata u BiH (1992 – 1995) više od 5000 hiljada žena je silovano, mučeno i traumatizirano. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope procjenjuje da je tokom rata u BiH više od 20.000 žena bilo izloženo silovanju i drugim oblicima seksualnog nasilja.

 

Brojne poslijeratne studije pokazuju da su žene u Bosni i Hercegovini tokom rata 1992-1995. godine potpuno traumatizirane, jer su neprekidno bile izložene nasilju. Silovanje je postalo instrument genocida, rodno etničkog nasilja i zločina protiv čovječnosti.

 

Uvodničarske sesije posvećujemo ulozi medija i ciljamo ukazati kako mediji imaju mogućnost pomoći i doprinjeti osvještivanju našeg društva. Odgovorit ćemo na brojna pitanja, a jedno od važnijih je – na koji način se mediji mogu uključiti u procesu konkretne podrške ove marginalizovane grupe.

 

 

X-Press sesije odvijaju se kao tematski doručak-susret sa novinarkama i novinarima i ciljaju ih ohrabiti za rad koji će biti etičan i profesionalan kada se radi o prikazivanju stvarnosti svih osoba podjednako.

 

Za X-Press inicijativu, CURE je partnerska organizacija Helsinškom parlamentu građana iz Banja Luke. Projekat finansira Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini.

Također vam se može svidjeti…