UPOZNAJMO UDRUŽENJE ŽENA „VRBA“ IZ MOSTARA, SARADNICE U PROJEKTU „ZAGOVARANJE ZA ŽENSKA PRAVA“

UPOZNAJMO UDRUŽENJE ŽENA „VRBA“ IZ MOSTARA, SARADNICE U PROJEKTU „ZAGOVARANJE ZA ŽENSKA PRAVA“

Medina Gosto: Edukovane žene mogu odgovoriti svim izazovima, pomoći sebi i svojoj porodici

Aktivnosti provedene u okviru projekta „Zagovaranje za ženska prava” koji finansira Evropska unija, umnogome doprinose promociji i boljem poštovanju ženskih prava. Ovaj projekat, koji zajedno realizuju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE), ohrabruje žene svih starosnih grupa, a posebno žene iz reda manjinskih i marginalizovanih grupa, da poduzmu sve što je u njihovoj moći u cilju iskorijenjivanja svih oblika diskriminacije. Tokom dvije godine, koliko traje implementacija, radiće se na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset opština, te donijeti preporuke institucijama na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

Jedna od organizacija koja učestvuje u projektu ove godine je i Udruženje žena „Vrba“ koje djeluje u blizini Mostara, a zvanično je osnovano prije tri godine s jedinstvenim ciljem da posvećenošću i aktivnostima poboljša kvalitet i položaj žena u toj lokalnoj zajednici, te radi na očuvanju bosanskohercegovačke kulture i tradicije. Članice Udruženja pokrenule su brojne aktivnosti iako nisu imale podršku lokalne zajednice osim što im je besplatno dodijeljen na korištenje prostor koji je bio u prilično lošem stanju. One su se organizovale i napravile prostor u kojem su počele okupljati žene dajući im mogućnost da svoje proizvode plasiraju i doprinesu kućnom budžetu, ali i ujedno da se osnaže.

Da to nije bilo lako, pojašnjava Medina Gosto koja sada vodi  Udruženje  s ciljem da ono opstane kako bi žene u toj lokalnoj zajednici imale priliku za lični razvoj. Svakodnevno, kaže, radi na motivaciji žena organizujući, u saradnji s drugima, brojne radionice jer i sama smatra da neformalno obrazovanje i različite edukacije mogu biti od velike koristi.

„Kada smo osnivale Udruženje, naš osnovni cilj bio je socijalizacija žena, njihovo okupljanje na jednom mjestu u lokalnoj zajednici u kojoj se gotovo ništa ne događa. Žene tu imaju priliku kreativno se iskazati, odnosno pokazati  šta sve mogu uz podršku koja im je potrebna“, ispričala je.

Promociju svog rada najčešće su vršile putem društvenih mreža. Široj javnosti je tako predstavljen njihov rad i proizvodi, a sudeći prema komentarima, ljudi su bili iznenađeni da one uopšte to mogu. Na ovaj način, dokazele su kako žene zajednički mogu puno toga učiniti.  

Prije nego je pandemija koronavirusa pogodila cijeli svijet, ove žene uspjele su organizovati jednu izložbu i nekoliko radionica, a onda su sve svoje snage usmjerile na to kako najbolje odgovoriti izazovima pandemije. Od svojih materijala sašile su oko 500 maski i podijelile ih u lokalnoj zajednici, a onda su ih žene iz Stoca zamolile da učine isto i za njih što su i uradile. Time se posebno pokazala, kako kaže Medina, ta ženska solidarnost u odgovoru na krizu.

Medina kaže da ženama generalno nije lako, a posebno ženama iz manjinskih i marginalizovanih grupa. Sredina u kojoj živi je takva da je socijalizacija najvažnija budući da je zajednica prilično zatvorena. Radeći u Udruženju spoznala je koliko ima problema u porodicama i koliko žene nisu spremne da pričaju o tome, te da se  pokrenu i nešto učine za sebe i svoje potrebe.

Nada se da će provedba projekta „Zagovaranje za ženska prava” koji finansira Evropska unija, a implementiraju Fondacija CURE i Fondacija za ekonomsko osnaživanje žena, dobro uticati na njihovu lokalnu zajednicu te da će  privući žene da dođu i mijenjaju nešto u svojoj sredini jer su mogućnosti velike. Osnovni problem je to što živimo u previše konzervativnom društvu, sa nezainteresovanim ljudima, ali je u razgovoru sa ženama iz drugih udruženja uvidjela da su one spremne za promjene.  

Napominje da žene posebno pogađa svaka kriza pa tako i ona koju je donijela pandemija. Prvo se, kaže, javi strah, ali žene su se i tada okupile jer su nekima poslovi koji su im značili egzistenciju bili potpuno obustavljeni. One koje su se bavile turizmom morale su prestati s tim, dućani gdje su plasirale svoje proizvode bili su zatvoreni, ali su žene preuzele inicijativu u vlastitom domu, pravile su korpe sa proizvodima koje su mogle prodavati i našle su načina da osiguraju prihod svojoj porodici. „Kao i u svemu žene su opet pokazale da su sposobne odgovoriti na sve izazove, a kad u tome imaju i podršku, bude im još lakše“, kazala je Medina.

Osim toga, žene iz Udruženja aktivno rade na pomoći u svojoj zajednici gdje organizuju brojne humanitarne akcije kako bi pomogle onima koji su potrebi. Iako nisu primarno humanitarno udruženje, stalno dobijaju zahtjeve od osoba koje traže neku pomoć, te ukoliko nisu u mogućnosti da na njihove potrebe odgovore, usmjeravaju ih na udruženja koja se bave takvim humanitarnim radom. Medina kaže da one jednostavno stoje na usluzi stanovnicima/ama u svojoj lokalnoj zajednici.

Ipak,  najviše joj smeta pasivnost ljudi i to što sve prepuštaju nekom drugom, te često ne zna kako da ih pokrene. Uvijek imaju veći odaziv građana/ki iz drugih zajednica na događanja koja organizuju, a odaziv je uvijek najmanji kad je u pitanju njihova lokalna zajednica. To se dogodilo i kada su organizovale manifestaciju povodom prve godišnjice osnivanja Udruženja. Mišljenja je da su žene suočene i s manjkom podrške u svojoj porodici kad god pokušaju da se osnaže.

„Ja sam aktivnog duha i uvijek sam za promjenu. Nisam osnovala Udruženje, ali kad sam čula da se osniva odmah sam otišla tamo. I onda nije imao ko da vodi Udruženje, pa sam to preuzela na sebe. Nisam imala iskustva, ali uz pomoć drugih žena uspijevamo opstajati. Lično mi je važno da Udruženje opstane i da idemo dalje. Podržavam zato svaki vid edukacije, potičem mlade žene i djevojke da dođu i mijenjaju svoj život na bolje. Važna je svaka edukacija jer onda možemo mnogo više uraditi za sebe i svoju porodicu, ali i zajednicu u kojoj živimo“, zaključila je Medina.

Također vam se može svidjeti…