Studijsko putovanje u Italiju – Fondacija CURE – ISCOS Emilia Romagna 01.-07.11.2015. godine

ISCOS Emilia Romagna iz Italije, je partnerska organizacija Fondacije CURE koja je u 2015.g. godini podržala nekoliko naših aktivnosti:

Podrška marginaliziranim ženama – Romkinjama kroz direktnu podršku Centru za majke NADA iz Kaknja, te radionice čitanja za romsku djecu u saradnji sa JU Biblioteka Kakanj

Radionice za mlade i žene o demokraciji, ljudskim pravima i ženskim ljudskim pravima

Panel diskusiju o diskriminaciji marginaliziranih grupa u sklopu PitchWise festivala 2015.g.

 

Studijsko putovanje u Italiju u novembru 2015.g. za članice Fondacije CURE koje su učestvovale u implementaciji projekta.

Jedno studijsko putovanje u Italiju – izvještaj možete preuzeti ovdje!

Također vam se može svidjeti…