Fondacija CURE objavljuje javni poziv sa opisom poslova za TRENERE/TRENERICE (2) na radionicama za učenike/ce srednjih škola na području općine Novo Sarajevo

Uvod

Fondacija CURE započela je implementaciju projekta “Siguran prostor za mlade” (u daljem tekstu: Projekt) podržanog u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz podršku Općine Novo Sarajevo. Cilj ovog projekta je osnažiti srednjoškolce/ke u općini Novo Sarajevo, te potaći njihovo aktivno sudjelovanje i stvaranje sigurnog okruženja za sebe i svoje vršnjake/inje. Kroz različite aktivnosti poput radionica, online kampanja i filmskih projekcija, mladima se pruža osnovno znanje o rodu, vršnjačkom nasilju, cyberbullyingu te drugim oblicima nasilja i diskriminacije.

Kao dio projektnih aktivnosti planirano je održavanje šest tematskih radionica. Iz tog razloga, potrebno je angažirati trenere/trenerice koji će učenike/ce srednjih škola na području općine Novo Sarajevo educirati o temama kao što su rod, spol, vršnjačko nasilje, rodno zasnovano nasilje, stereotipi, predrasude, diskriminacija i cyberbulling.

Opseg poslova

 • Održavanje šest (6) radionica sa oko 40 učenika/ca na području općine Novo Sarajevo u trajanju od 90 minuta, a na kojima će se obrađivati sljedeće teme:
 • Radionica o rodu, spolu i uvodu u vršnjačko nasilje i rodno zasnovano nasilje (mart)
 • Radionica o vršnjačkom i rodno zasnovanom nasilju (april)
 • Radionice (2) o maloljetničkom nasilju i nasilju u porodici (maj)
 • Radionica o oblicima nasilja, stereotipima i diskriminaciji (juni)
 • Radionica o cyberbullyingu (septembar)
 • Izrada i dostava izvještaja sa preprorukama i zaključcima sa svake radionice uključujući i preporuke za nastavak saradnje.
 • Izrada pre i postevaluacijskog upitnika za učenike/ce.

Smjernice koje osigurava Fondacija CURE

      Odabrani treneri/ce će blisko sarađivati sa Fondacijom CURE radi kontrole kvalitete i pripreme sadržaja. Na osnovu  komentara i preporuka Fondacije CURE, sadržaj radionica će se možda morati ažurirati. Fondacija CURE će sa osobom/ama izabranom/im po ovom javnom pozivu potpisati ugovor o djelu na početku realizacije projekta, a isplatu izvršiti  nakon obavljanja svih aktivnosti predviđenih ugovorom.

Potrebne kvalifikacije i iskustvo

 • Dokazano iskustvo kao peer edukator/ica (osobe do 35 godina) na teme navedene u tački II ovog poziva
 • Poznavanje pitanja rodne ravnopravnosti u BiH i EU.

Način prijave

Zainteresirani/e kandidati/inje moraju dostaviti sljedeće dokumente/informacije kako bi dokazali svoje kvalifikacije:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • Finansijsku ponudu – fiksni iznos
 • Informaciju o raspoloživosti/datumu početka rada.

Evaluacija prijava

Fondacija CURE primjenjuje pravedan i transparentan postupak odabira koji uzima u obzir tehničku kvalifikaciju kandidata/inja i finansijsku ponudu. Kandidati/kinje će biti evaluirani korištenjem kumulativne analize koja uzima u obzir kombinaciju kvalifikacija, finansijske ponude i datuma početka rada. Ugovor će biti dodijeljen trenerima/icama  čija je ponuda evaluirana i utvrđena kao:

Odgovarajuća/usklađena/prihvatljiva.

 Kako se prijaviti?

Prijave s popratnom dokumentacijom trebaju se poslati do 13. marta 2024. putem e-maila na: Enida@fondacijacure.org

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Fondacija CURE predana je postizanju raznolikosti radne snage u smislu roda, nacionalnosti i kulture. Potičemo kvalificirane žene, osobe iz manjinskih skupina i osobe s invaliditetom da se prijave.

 Sve prijave će se tretirati s najstrožim povjerenjem.

Također vam se može svidjeti…