Saopstenje povodom napada na Art kino Kriterion

Povodom napada na Art kino Kriterion

TUŽILAŠTVO MORA HITNO PROCESUIRATI HOMOFOBNE NAPADE

 

U petak, 4. marta 2016, desio se homofobni napad na osoblje i posjetitelje/ice Art kina Kriterion u Sarajevu. Četiri mlada momka upala su u kafanu, uzvikivali su pogrdne riječi, vrijeđali i prijetili nasiljem, gađali prisutne flašama, pepeljarama i čašama. Osoblju su prijetili da će spaliti kafanu i baciti bombu u slučaju da pozovu policiju.

Jedan momak je teže povrijeđen, što je utvrđeno ljekarskim pregledom, a fizički su napali i jednu djevojku. Tridesetak osoba, prisutnih u Kriterionu u to vrijeme, preživjelo je teško psihološko maltretiranje.

Kako saznajemo iz medija, policija je navodno privela sve četvoricu, koji su nakon uzimanja izjava pušteni na slobodu. U medijskim izjavama ističe se da motiv ovog napada nije poznat, te da je incident okarakterisan kao nasilničko ponašanje.

Mi, dole potpisane organizacije civilnog društva, oštro protestujemo protiv ovog čina nasilja. Podsjećamo na homofobni napad koji se dogodio 1. februara 2014. I tada, kino Kriterion je bio napadnut od strane 16 mladih muškaraca, zbog povezivanja sa LGBT zajednicom. Ističemo zabrinutost da i ovaj napad, kao i napad 2014, neće biti nikako procesuiran i da će se zbog nekažnjavanja nasilnicima poslati poruka da su napadi na slobodna i otvorena mjesta dobrodošla.

Policija i Tužilaštvo ovaj slučaj moraju jasno okarakterisati kao krivično djelo počinjeno iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije. Nedopustivo je da policija daje izjave da se ovdje radi o slučaju kod kojeg motiv nije poznat, imajući na umu karakter napada i izjave koje je policija uzela od prisutnih i svjedoka.

 

Institucije na svim nivoima vlasti konačno moraju prepoznati zločine iz mržnje kao realnost našeg društva, te se sistemski moraju boriti protiv istih. Nasilje nad pripadnicima/ama manjinskih zajednica i objektima koji se povezuju sa istim ne targetira samo njih, nego meta ovih napada postaju svi građani i građanke. Napad u petak na Kriterion to najbolje potvrđuje.

 

Koalicije organizacija civilnog društva:

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH

Ženska mreža BiH

Koalicija za borbu protiv govora mržnja i zločina iz mržnje

 

Organizacije:

Sarajevski otvoreni centar

Zašto ne, Sarajevo

Vaša prava BiH, Sarajevo

Civil Rights Defenders, Sarajevo

Žene ženama, Sarajevo

Fondacija Cure, Sarajevo

Inicijativa mladih za ljudska prava BiH, Sarajevo

Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije UDIK, Sarajevo

Centar za političke studije, Sarajevo

UŽ Seka, Goražde

Tuzlanski otvoreni centar

Helsinški parlament građana Banja Luka

Centar za mlade Kvart Prijedor

LibertaMO, Mostar

Banjalučko udruženja kvir aktivista, Banja Luka

 

MEDIJSKE IZJAVE POVODOM OVOG NAPADA MOGU SE UZETI 
SUTRA, NEDJELJA, 06. MART 2016. u 15.15h NA PRESS KONFERENCIJI 
U KINU KRITERION, ul. OBALA KULINA BANA 2.

Također vam se može svidjeti…