Fondacija CURE objavljuje javni poziv sa opisom poslova za produkciju i moderaciju serije online podcasta

  Fondacija CURE i Budućnost Modriča uz podršku IAMANEH Švicarska provode projekt Žene u politici kojeg finansira Vlada Švicarske.

  Cilj projekta je značajno povećati zastupljenost i sudjelovanje žena u lokalnoj upravi i političkim odlučivanjima. Kroz zagovaranje za rodnu ravnopravnost, promociju inkluzivnih izbornih procesa te osnaživanje marginaliziranih grupa, projekt teži stvaranju pravednijeg i učinkovitijeg političkog okruženja.

  Glavni cilj ovog poziva je odabrati osobu ili agenciju za produkciju  i moderiranje 5 (pet) online podcasta koji će se fokusirati na priče, izazove i uspjehe politički aktivnih žena. Podcasti će se emitovati uživo preko društvenih mreža CURE, koristeći virtuelni studio.

  Opseg poslova i očekivani rezultati

   • Produkcija podcasta koja uključuje planiranje, snimanje, montažu i tehničku podršku za 5 epizoda podcasta.
   • Moderacija podcasta odnosno vođenje diskusija sa gostima/šćama i interakciju sa publikom tokom emitovanja uživo.
   • Identifikacija i kontaktiranje politički aktivnih žena koje će učestvovati kao govornice u podcastima.
   • Promocija sadržaja kroz kreiranje blogova, video klipova i postova na društvenim mrežama kako bi se promovisao sadržaj podcasta.
   • Objavljivanje sažetaka diskusija na web platformama, kao i priprema video sažetaka za YouTube kanal.

   Tri (3) podcasta će se snimati odnosno objavljivati u periodu do lokalnih izbora u BiH u oktobru, a dva (2) nakon izbora. 

   Svi rezultati moraju biti u skladu s Instrukcijama o komunikaciji i vidljivosti za male projekte podržane od strane Švicarske u Bosni i Hercegovini.

   Smjernice koje osigurava Fondacija CURE

    Fondacija CURE će blisko sarađivati sa odabranim ponuđačem/icom osiguravajući sve potrebne informacije, sadržaj i smjernice.

    Izrađene materijale je potrebno dostaviti Fondaciji CURE radi kontrole kvalitete i validacije. Na osnovu  komentara i preporuka, rezultati će se možda morati ažurirati  prije službenog odobrenja.

    Potrebne kvalifikacije i iskustvo

     • Dokazano iskustvo u produkciji i moderaciji podcasta ili sličnog sadržaja.
     •  Poznavanje teme političke participacije žena.
     •  Sposobnost vođenja dinamičnih i angažovanih diskusija.
     • Tehnička kompetencija za snimanje i montažu audio i video sadržaja
     • Način prijave

     Zainteresirani/e kandidati/inje moraju dostaviti sljedeće dokumente/informacije kako bi dokazali svoje kvalifikacije:

     • Curriculum Vitae (CV);
     • Finansijsku ponudu – fiksni iznos
     • Informaciju o raspoloživosti/datumu početka rada.
     • Evaluacija prijava

     Fondacija CURE primjenjuje pravedan i transparentan postupak odabira koji uzima u obzir tehničku kvalifikaciju kandidata/kinja i finansijsku ponudu. Kandidati/kinje će biti evaluirani korištenjem Bid analize.

     Kako se prijaviti?

     Prijave s popratnom dokumentacijom trebaju se poslati do 10. jula 2024. putem e-maila na: enida@fondacijacure.org

     Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

     Fondacija CURE predana je postizanju raznolikosti radne snage u smislu roda, nacionalnosti i kulture. Potičemo kvalificirane žene, osobe iz manjinskih skupina i osobe s invaliditetom da se prijave.

      Sve prijave će se tretirati s najstrožim povjerenjem.

     Također vam se može svidjeti…