Provođenje analize lokalnih medijskih sadržaja, sa fokusom na prikaz i vidljivost žena u politici.

Fondacija CURE objavljuje javni poziv sa opisom poslova za Provođenje analize lokalnih medijskih sadržaja, sa fokusom na prikaz i vidljivost žena u politici

Fondacija CURE i Budućnost Modriča uz podršku IAMANEH Švicarska provode projekt Žene u politici kojeg finansira Vlada Švicarske.

Cilj projekta je značajno povećati zastupljenost i sudjelovanje žena u lokalnoj upravi i političkim odlučivanjima. Kroz zagovaranje za rodnu ravnopravnost, promociju inkluzivnih izbornih procesa te osnaživanje marginaliziranih grupa, projekt teži stvaranju pravednijeg i učinkovitijeg političkog okruženja.

Glavni cilj ovog poziva je odabrati osobu za izradu sveobuhvatne analize lokalnih medijskih sadržaja, sa fokusom na prikaz i vidljivost žena u politici. Analiza će obuhvatiti periode prije, tokom i nakon Lokalnih izbora 2024 u Bosni i Hercegovini, a kako bi se pružilo sveobuhvatno razumijevanje o tome kako su žene političarke predstavljene i koliko su vidljive u medijskom pejzažu. Nalazi analize biće sažeti u detaljan izveštaj koji će uključivati ključne uvide, analize i preporuke.

Opseg poslova i očekivani rezultati

  ·  Prikupljanje i pregled medijskih sadržaja iz različitih izvora (novine, TV, radio, online portali) koji se odnose na žene u politici sa fokusom na  lokalne zajednice

  ·  Analiza prikupljenih medijskih sadržaja kako bi se identifikovali trendovi, obrasci i načini na koje su žene političarke prikazane i koliko su vidljive u medijima.

  ·   Pisanje detaljnog izvještaja koji će sadržati ključne uvide, analize i preporuke na osnovu provedene analize. Izveštaj treba da sadrži najmanje 30 stranica.

  ·   Izrada preporuka za unapređenje prikaza i vidljivosti žena u politici u medijima.

  Izvještaj treba biti završen najkasnije do početka maja 2025.

  Svi rezultati moraju biti u skladu s Instrukcijama o komunikaciji i vidljivosti za male projekte podržane od strane Švicarske u Bosni i Hercegovini.

  Smjernice koje osigurava Fondacija CURE

   Fondacija CURE će blisko sarađivati sa odabranim ponuđačem/icom osiguravajući sve potrebne informacije, sadržaj i smjernice.

   Izrađene materijale je potrebno dostaviti Fondaciji CURE radi kontrole kvalitete i validacije. Na osnovu  komentara i preporuka, rezultati će se možda morati ažurirati  prije službenog odobrenja.

   Potrebne kvalifikacije i iskustvo

    • VSS (Visoka stručna sprema) iz oblasti društvenih nauka, komunikacija, novinarstva, političkih nauka ili srodnih oblasti.
    • Dokazano iskustvo u provođenju medijskih analiza, posebno u oblasti rodne ravnopravnosti i političkog prikaza.
    •  Poznavanje lokalnog medijskog pejzaža.
    • Sposobnost da se identifikuju i analiziraju trendovi u medijskom prikazu žena u politici.
    • Sposobnost pisanja jasnih i sažetih izveštaja sa preporukama.

    Način prijave

    Zainteresirani/e kandidati/inje moraju dostaviti sljedeće dokumente/informacije kako bi dokazali svoje kvalifikacije:

    • Curriculum Vitae (CV);
    • Finansijsku ponudu – fiksni iznos
    • Informaciju o raspoloživosti/datumu početka rada.

    Evaluacija prijava

    Fondacija CURE primjenjuje pravedan i transparentan postupak odabira koji uzima u obzir tehničku kvalifikaciju kandidata/kinja i finansijsku ponudu. Kandidati/kinje će biti evaluirani korištenjem Bid analize.

    Kako se prijaviti?

    Prijave s popratnom dokumentacijom trebaju se poslati do 10. jula 2024. putem e-maila na: enida@fondacijacure.org

    Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

    Fondacija CURE predana je postizanju raznolikosti radne snage u smislu roda, nacionalnosti i kulture. Potičemo kvalificirane žene, osobe iz manjinskih skupina i osobe s invaliditetom da se prijave.

     Sve prijave će se tretirati s najstrožim povjerenjem.

    Također vam se može svidjeti…