Rodno osjetljive lokalne politike općine Centar Sarajevo u procesu pristupanja EU

Fondacija CURE provodi projekat „Rodno osjetljive lokalne politike općine Centar Sarajevo u procesu pristupanja EU“. Ovaj projekat dio je šire akcije „Unaprjeđenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU“ koju sufinansiraju Evropska unija i Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA). Regionalni partneri koji provode ovu akciju su Reactor – Istraživanje na djelu iz Sjeverne Makedonije, Albanska mreža za osnaživanje žena (AWEN) iz Albanije, Prava za sve iz Bosne i Hercegovine, Mreža žena Kosova (KWN) s Kosova, Centar za ženska prava (WRC) iz Crne Gore i Fondacija Kvinna till Kvinna iz Švedske preko svog ureda u Sjevernoj Makedoniji. 

Projekt „Rodno osjetljive lokalne politike općine Centar Sarajevo u procesu pristupanja EU” orijentiran je na analizu rodnih politika, programa i budućih aktivnosti u općini Centar Sarajevo. U okviru projekta, kao dio zalagačke kampanje, napisana su četiri članka čiji/e autori/ice su stručnjaci za ženska prava i EU integracije:   

Strateška partnerstva javnog i civilnog sektora kao faktor koji doprinosi efikasnijoj realizaciji lokalnih politika za rodnu ravnopravnost i poboljšanju položaja žena i djevojčica, posebno iz marginalizovanih grupa autorice Sanje Dakić Petrović 

Šta je ranjivost bez podataka? autora Brahima Kajevića 

Upoznavanje marginalizovane grupe i pristup EU, autorice Aide Mehdić

Gdje je rodna ravnopravnost u procesu EU integracija BiH?, autorice Amine Dizdar.

 „Rodno osjetljive lokalne politike općine Centar Sarajevo u procesu pristupanja EU“ je projekt koji provodi Fondacija CURE, a podržava Reactor – Research in Action i njegovi partneri kroz Akciju „Unaprjeđenje rodne ravnopravnosti kroz proces pristupanja EU“. Ovu Akciju finansira Evropskaunija, a sufinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Ova objava izrađena je uz finansijsku podršku Evropske unije, a sufinansira je Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju. Njen sadržaj isključiva je odgovornost Fondacije CURE i ne odražava nužno stavove Evropske unije ili Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju. 

o   English: #GenderSensitiveEUAccession

o   Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Kosovo:  #rodnosenzitivnopristupanjeEU

o   North Macedonia: #родовосензитивниконЕУ, #родовосензитивниЕУинтеграции

o   Albania, Kosovo: #NdjeshmëriGjinoreQasjenëBE, #PromovimiiBarazisëGjinore #BEpërBarazinëGjinore

Također vam se može svidjeti…