Poziv za autorski natječaj – Retradicionalizacija društva

Poziv za autorski natječaj – Retradicionalizacija društva

Mreža kulturnih rodnih praksi jugoistočne Europe raspisuje natječaj za autorske radove koji će javnosti biti prezentirani u sklopu izložbenih I prezentacijskih aktivnosti mreže u regiji.

Mreža kulturnih rodnih praksi jugoistočne Europe je nastala kao rezultat želje za umrežavanjem i udruživanjem organizacija iz regije koje kroz prizmu feminističkih i rodnih praksi, a upotrebom različitih kulturnih i umjetničkihmedija aktivistički djeluju u javnoj sferi. Mrežu sačinjavaju organizacije koje se bave kulturnim rodnim praksama kroz medijske, festivalske i produkcijske programe, a cilj mreže je osnaživanje regionalne rodno osviještene kulturne i civilne scene.

Mreža po prvi put raspisuje natječaj na temu “Retradicionalizacija društva” koja kao diskurs u regiji poprima sve veći značaj. Nalazeći se pred svjetskim trendom globalizacije koja pokreće niz društvenih i političkih pitanja: od postojanja nacionalne države, preko suvereniteta do stvaranja novih transnacionalnih državnosti i identiteta, retradicionalizacija društva se javlja kao reakcija koja u sebi nosi djelomično pozitivne ali nerijetko i negativne modele.


Kao proces socijalnog, kulturnog i političkog djelovanja globalizacija nadmašuje granice nacionalnih država, pa se često shvaća kao zagovaranje denacionalizacije.
Potonja predstavlja prijetnju kojoj se suvremeno društvo opire retradicionalizacijom društvenih vrijednosti, jer tradicija u doba nesigurnosti i duboke društvene krize nudi utočište. Oživljavanje tradicionalnih elemenata može integrirati društvenu zajednicu, jačati različite identitete u njoj, razvijati je i obogaćivati.


Međutim, nasuprot spomenutom, u regiji se zapaža sve veća okrenutost retradicionalizaciji u negativnom smislu, koja u pojedinim zemljama na ex-YU prostoru poprima alarmantne oblike. Učvršćivanje tradicionalističke orijentacije ogleda se, između ostalog, u dominaciji crkve i njenom sve aktivnijem i glasnijem sudjelovanju u svakodnevnom životu propovijedajući moralni konzervativizam.

Podjela na tradicionalne muške i ženske uloge, na privatno i javno, sve više utiče na jačanje patrijarhalnih vrijednosti i institucionalizaciju mizoginije. Seksističke I neemancipatorske prakse, objektivizacija, nasilje – vidljivo ili prikriveno, marginalizacija i rodni stereotipi su samo neke od manifestacija retradicionalizacije društva. Tradicionalno društvo ne ostavlja prostor za izbor već dirigira formiranje identiteta, čineći tako jednu organiziranu i homogenu strukturu koja svoje uporište nalazi u hegemoniji patrijarhata.

Retradicionalizacija društva je postala dio suvremenosti, a ogleda se u svim njenim segmentima od folklora, religije, preko kulture, identiteta do teritorije i izraženog nacionalizma. Aktualnost i kontekstualnost ove teme su činitelji koje smatramo važnim za sagledavanje i problematiziranje. S tim u vezi nas zanima kako se određene norme koje tradicija sadrži u sebi mogu subvertirati? S obzirom na to da su nam režimi represije nametnuti lingvistički I vizualno, postavlja se pitanje kako ih dekonstruirati kroz jezik i djela?

Autorice i autori su ohrabreni da istraže ovaj fenomen kroz potencijal različitih medija i disciplina: performans, instalacija, esej, studija, zbirka fotografija, video, audio radove kao i likovne radove. 

Odabrani radovi će biti grupirani u okviru nekoliko pod-tematskih cjelina, i izloženi u galerijskim prostorima ili adekvatno prezentirani u zemljama članicama mreže u sklopu festival tijekom 2016. godine. Putni troškovi, smještaj i honorar zaumjetnice/ke će biti osiguran.

Natječaj je nastao u želji za osnaživanjem transdisciplinarnog, kreativnog djelovanja, mišljenja i izražavanje u polju novih kulturnih rodnih praksi na ex-Yu prostorima te podržava prijave samostalnih umjetnika/ca tako i grupa autora/ica.

Mreža kulturnih rodnih praksi JI Europe trenutno službeno okuplja trinaest  članica iz Hrvatske, Slovenije, BiH, Srbije i Makedonije.

 

Hrvatska: Prostor rodne i medijske kulture K-zona (voxfeminae.net i Vox Feminae festival), CESI (portal Libela.org), CROL (portal Crol.hr), Flamingo (DRAGram festival), Udruga za promicanje nezavisne glazbene kulture ‘Živa muzika’; Srbija: Feministički kulturni centar BeFem (BeFem festival), Organizacija za promociju aktivizma OPA (portal Femix.info i Femix projekt), Centar za devojke Niš (festival Art Femine); BiH: Fondacija CURE (festival Pitchwise); Slovenija: Mesto Žensk (festival City of Women) KUD Mreža (festival Rdeče Zore), Zavod Radio Študent (Emisija Sektor Ž); Makedonija: Tiiiiit! Inc. (festival Prvo pa žensko). Više na www.gendernet.info

Prijava treba sadržavati:


Ime i prezime autora/ice ili grupe autor/ica :

Kratka biografija autora/ice ili grupe autor/ica:

Godina i država nastanka rada: 

Format/tehnika rada:

Prateću dokumentaciju o predloženom radu:

1) Osnovne informacije o umjetničkom radu/projektu (ime rada/projekta, autor_ica/lista autora, kada je rad/project nastao ako je u pitanju postojeći rad, trajanje)

2) Kratak opis ideje rada/projekta (max 300 riječi)

3) Detaljna tehnička lista neophodna za prikazivanje/realizaciju rada kao i sve druge potrebe u prostoru.

4)  Ukoliko je rad već prikazivan informacije o prethodnim izložbama na kojima je rad prikazan (datum, mjesto i fotografije rada u visokoj rezoluciji (2-3 fotografije)

5) Ukoliko rad nije prikazivan/izlagan molimo ukoliko je moguće poslati ilustraciju/skicu/sliku/visual koji se može vezati uz rad. 
6) web link na online izvor koji sadrži k
ratku dokumentaciju rada  može biti priloženi ukoliko je takva dokumentacija relevantna za razumijevanje projekta

Ukoliko je riječ o pisanom radu, umjesto gore navedene prateće dokumentacije šalje se 
Naslov i sažetak rada (max 300 riječi)
Cjelokupni rad

– Ukoliko je rad već objavljivan, navesti datum i mjesto objave.

 

Natječaj je otvoren od 9. srpnja/jula do 20. rujna/septembra 2015. u ponoć i u njemu mogu sudjelovati autori/ice sa prostora bivše Jugoslavije. Svaki autor/ica može prijaviti maksimalno 2 različita rada. Radovi se prijavljuju putem e-maila na adresu gendernet.info@gmail.com. Na taj isti e-mail možete postaviti dodatna pitanja vezana uz natječaj do 10 rujna.

Informacije o prvom krugu rezultata natječaja koji će se sastojati od rang liste prijavljenih radova biti će objavljene do 10. 10. 2015 na web stranici mreže www.gendernet.info.

Konačni rezultati natječaja, odnosno broj radova s rang liste koji će se producirati bit će poznat do 31.12.2015. kada će biti poznata i sredstva s kojim će Mreža kulturnih rodnih praksi raspolagati u 2016. godini.

 

 

Također vam se može svidjeti…