Poziv medijima “Reci NE nasilju, Reci da ekonomskoj nezavisnosti!”

POZIV MEDIJIMA

Sarajevo, 06.09.2013. 

Br. Protokola: 92/ 13

 

Reci NE nasilju, Reci da ekonomskoj nezavisnosti!

Poštovani/poštovane,

Zahvaljujući saradnji sa Udruženjem MEDICA Zenica, INFOHOUSE I Fondacija CURE će omogućiti za 10 žena, žrtava nasilja program edukaciju i finansijsku podršku kako bi pokrenule sopstvene biznise i postale ekonomski nezavisne.

Projekat „Reci NE nasilju, Reci da ekonomskoj nezavisnosti“ podržan je od strane Američke ambasade u BiH i trajat će do aprila 2014. godine.

Cilj projekta jeste povećati ekonomsku nezavisnost žena žrtava nasilja, razviti njihove poslovne i društvene vještine kroz edukacijske programe,  i povezati ih sa poslovnim svijetom kao i osnažiti njihov  poduzetnički duh.

Nezaposlene žene koje su preživjele nasilje ne samo da će dobiti novac za pokretanje posla, već će steći i potrebna znanja o tome kako razviti poslovnu ideju, kako uspjeti u poslovnom svijetu, i upoznati se sa predstavnicima/ama velikih firmi, s kojima će se razgovarati o razvoju njihovog poslovanja, te će imati i savjetodavnu i tehničku podršku tokom prvih mjeseci pokretanja vlastitog biznisa. Savjetodavnu i tehničku podršku, kao i edukacije korisnicama projekta pružiti će menadžeri/ke iz Sparkasse Bank Bosne i Hercegovine.

Pozivamo Vas da medijski podržite našu kampanju te putem Vašeg medija sudjelujete u afirmaciji žena da postanu svjesne svog statusa u bosanskohercegovačkom društvu i poslovno-poduzetničkoj društvenoj sferi.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte Eminu Velagić Fondacija CURE putem telefona +387 (0) 33 20 75 61 ili putem e-maila emina@fondacijacure.org ili Armina Hubijara Udruženje INFOHOUSE armin@infohouse.ba +387 (0) 33 20 93 04.

 

Unaprijed zahvalne /ni,

Dženana Alađuz direktorica Udruženja INFOHOUSE

 

Jadranka Miličević izvršna direktorica Fondacija CURE

Također vam se može svidjeti…