Poziv građankama, aktivistkinjama i zaštitnicama ženskih prava iz Livna

Okruglim stolom u Livnu želimo simbolično obilježiti Globalnu kampanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama (25/11 – 10/12) te pružiti podršku građankama, aktivistkinjama i zaštitnicama ženskih ljudskih prava u njihovim svakodnevnim naporima na promociji i zaštiti ženskih ljudskih prava.

Tom prilikom ćemo promovisati i osnovne zaključke iz zalagačkih platformi za unaprjeđenje ekonomskih mogućnosti žena iz malih lokalnih zajednica, pristupu zdravstvenim uslugama i pravu na roditeljstvo, te preporuke iz Feminističke zalagačke platforme.

Osim navedenog, spomenut ćemo i CEDAW Alternativni izvještaj koji je 30/11/2016 promovisan u Banja Luci i Sarajevu, a u čijoj pripremi su učestvovale i aktivistkinje s područja cijele Bosne i Hercegovine i koji predstavlja osnovni zalagački mehanizam za eliminaciju svih oblika nasilja i diskriminacije nad ženama.

Moderatorica i uvodničarka će biti Danka Zelić, dugogodišnja aktivistkinja za ženska ljudska prava iz Grahova.

Za sva pitanja, ljubazno vas molimo da kontaktirate Selmu Hadžihalilović na selma@fondacijacure.org  ili na 033/207-561.

Radujemo se našem ponovnom susretu!!

Također vam se može svidjeti…