Osobe na mjestima odlučivanja ne razumiju suštinu rodne ravnopravnosti

SAOPĆENJE S OKRUGLOG STOLA

 Osobe na mjestima odlučivanja ne razumiju suštinu rodne ravnopravnosti

U Istočnom Sarajevu važno ekonomski osnažiti žene i dati im jednaka prava na mjestima odlučivanja

Fondacija CURE, Fondacija za osnaživanje žena i Udruženje građana “Probudi se” iz Istočnog Sarajeva organizirale su 29. novembra okrugli stol u Istočnom Sarajevu kada je naglašena važnost podrške lokalnih institucija i saradnje nevladinih organizacija kako bi se poboljšali uvjeti života u toj lokalnoj zajednici s posebnim fokusom na manjinske i marginalizirane grupe žena.

Okrugli sto realiziran je u okviru projekta “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija, a realiziraju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena koji kroz dvije godine implementacije radi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset općina Bosne i Hercegovine, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

Skup je namijenjen članicama Udruženje građana “Probudi se” iz Istočnog Sarajeva i njihovim saradnicima/cama, predstavnicima/cama lokalnih institucija kao što su predstavnici/ce općine, zdravstva, centra za socijalni rad, zavoda za zapošljavanje i predstavnicima/cama nevladinih organizacija.

Cilj skupa bio je ostvarivanje dijaloga između institucija na lokalnom nivou i organizacija civilnog društva čiji su fokus djelovanja ženska prava kako bi se ostvarili preduvjeti za saradnju i zajednički rad na implementaciji postojećih mehanizama i zakonskog okvira za ostvarivanje ravnopravnog tretmana i prava na život bez diskriminacije svih manjinskih i marginaliziranih grupa.

U ime Fondacije CURE i Fondacije za osnaživanje žena Denija Hidić predstavila je na skupu položaj žena i preporuke za daljnje djelovanje budući da je prepoznata važnost unapređenja uvjeta života određenih kategorija s posebnim fokusom na marginalizirane grupe. Na radionici koja je organizirana u maju jedna od preporuka je bila otvaranje Centra za staro starenje kako bi se žene zrele životne dobi uključile u prilagođene aktivnosti i imale kvalitetnije zdravo starenje. To je bio jedan od ciljeva „Zagovaračkog plana“ koji je realiziran, a u čemu je učestvovalo i Udruženje građana „Probudi se“.

Denija naglašava da su sada mapirani i drugi problemi građanki u Istočnom Sarajevu i to su potreba za institucionalnom pomoći, boljom zdravstvenom zaštitom i ekonomsko osnaživanje. Fokus je bio na na nedovoljnom broju specijalističkih pregleda s posebnim fokusom na ginekološke preglede za žene. Jedna od inicijativa s današnjeg okruglog stola je da se uputi inicijativa Skupštini Grada Istočno Sarajevo da se nabavi ginekološki stol koji je prilagođen osobama s invaliditetom kako bi sve žene imale iste mogućnosti te da se riješe arhitektonske barijere odnosno da se ginekološka ambulanta prebaci na prizemlje. Izrazila je nadu da će to biti riješeno do kraja godine ili do kraja februara 2022. godine obzirom da se u decembru biti usvajan rebalans ovogodišnjeg budžeta, kao i Nacrt budžeta za narednu godinu.

Kada je u pitanju ekonomsko osnaživanje žena namjera je omogućiti plasiranje proizvoda članica Udruženja građana “Probudi se”, a prati se i realizacija Strategije zapošljavanja u Republici Srpskoj te je fokus na dugoročno nezaposlenim ženama i načinima kako one mogu iskoristiti start-upe ili poticaje koje nudi Zavod za zapošljavanje. U kontekstu institucionalne pomoći, Denija kaže da je jedan od velikih problema prostorije Udruženja zbog čega se nada da će to riješiti ili Općina Istočna Ilidža ili Općina Istočno Novo Sarajevo. Napomenula je da Fondacija CURE radi ovaj projekat na teritoriji Istočnog Sarajeva, a prethodno je urađen i dokument za Općinu Pale 2019. godine.

Predsjednica Udruženja “Probudi se” Roksanda Mičić ističe da se već duži niz godina radi na rješavanju pitanja žena u toj lokalnoj zajednici i postizanju ravnopravnosti, a u okviru ovog projekta su postavili tri prioriteta i to pitanje zdravstvene zaštite žena, institucionalnu podršku Udruženju i ekonomsko osnaživanje žena.

Upravo ekonomskim osnaživanjem žena ovo udruženje se najviše i bavi, ali u tom procesu suočene s brojnim problemima koji su sistemske prirode koje može rješavati lokalna zajednica. Stoga je dogovoreno da se zatraži od lokalne zajednice da im osigura prostor u kojem bi članice Udruženja mogle prodavati poljoprivredne proizvode što bi im mnogo pomoglo.

Također na okruglom stolu je istaknuto da će se zatražiti od lokalne zajednice i Fonda zdravstvenog osiguranja rješavanje pitanje manjka specijalističkih pregleda i to ginekoloških pregleda u Domu zdravlja jer na 6.000 žena postoji jedan specijalista ginekolog.

– Uvijek je velika razlika između deklarativne podrške lokalne zajednice i prvenstveno finansijske. U razgovorima imamo punu podršku i razumijevanje, ali kad dođe do dodjele sredstva uvijek dolazi do problema kao što mi imamo problem s prostorom, nemamo kancelarije i koristimo privatni prostor i sve je deklarativna podrška, a kada dođe do potrebe izdvajanja sredstava ili dodjele prostora onda se pozivaju na činjenicu da ima mnogo udruženja i nedovoljno sredstava. Prošle godine za sva udruženja izdvojeno je svega 80.000 KM, što je mala suma – kaže Mičić. Ipak dodaje da su imale podršku lokalne zajednice kada su u oktobru organizirale manifestaciju „Dani tikve“.

– Kada sve pogledamo kažemo da smo zadovoljne, ali u principu to za nas znači samo da životarimo što god nam pruže, ali pravimo druge projekte, tražimo drugdje finansijska sredstva i tako se snalazimo – zaključuje Roksanda.

Predsjednica Komisije za ravnopravnost polova u Općini Istočna Ilidža Vinka Berjan govorila je o ulozi lokalnih institucija u promociji ženskih prava i institucionalnih mehanizmima koji bi mogli da dovedu do poboljšanja položaja žena u lokalnoj zajednici. Jedan od njih je Komisija za ravnopravnost spolova koja broji pet članova, od kojih su tri odbornici/e, a dva vanjski saradnici/e odnosno stručnjaci/stručnjakinje iz oblasti rodne ravnopravnosti. Naglasila je potrebu edukacije tih članova odbornika jer su oni ti koji bi na sjednicama općinskih vijeća trebali raspravljati o rodnoj ravnopravnosti koja se proteže kroz sve dokumente o kojima se raspravlja na sjednicama. – Međutim, obično su u tim komisijama ljudi koji nisu zainteresirani za rodnu ravnopravnost. Za njih je rodna ravnopravnost da li suprug pere suđe, čuva djecu ili pere veš. Rodna ravnopravnost je mnogo više od toga zbog čega je potrebna edukacija članova koji se mijenjaju svake četiri godine, a iz reda stručnjaka tu trebaju biti ljudi koji se zaista bave tim pitanjima – naglasila je Vinka.

Kada Skupština usvaja budžet, ako je on rodno osjetljiv, dodaje Vinka, onda se u njemu i nađu stavke koje se bave rodnom ravnopravnošću. Navela je primjer da je prošle godine uspjela osigurati sredstva za rekonstrukciju i osvjetljavanje parkinga jer je to rodno pitanje. Objasnila da ako je taj parking zapušten gdje se skupljaju narkomani žene ne mogu tu da se parkiraju kako ne bi bile napadnute. Kada je taj parking uređen na njemu se svi mogu parkirati bez straha za vlastitu sigurnost. – To je bio gender mehanizam i Komisija za ravnopravnost spolova uspjela je osigurati sredstva za rekonstrukciju parkinga – podvukla je.

Zaključeno je da se u općini mora sistemski urediti oblast rodne ravnopravnosti i osigurati mjesto za osobu koja će se baviti isključivo time, odnosno dokumentima koje usvaja izvršna i zakonodavna vlast i u svemu tome važna je sprega između ta dva nivoa.

Također vam se može svidjeti…