Nulta tolerancija za nasilje nad LGBT osobama

 

Nulta tolerancija za nasilje nad LGBT osobama –  Fondacija CURE i Sarajevski otvoreni centar osuđuju današnji napad u Mediacentru Sarajevo

 

Kao što je objavljeno na diskriminacija.ba, Fondacija OneWorld Platform for Southeast Europe (OWPSEE) i LGBTIQA udruženje Okvir su u petak, 11.10. u Mediacentru Sarajevo predstavili sedam digitalnih (ličnih) priča i participatorne video uratke ‘’Queer Re:act’’ i ‘’S ljubavlju, vaša djeca’’ u okviru projekta Partcipate 2015. Na pola prezentacije upala je grupa od pet maloljetnih osoba, koje su pokušale nasilno da prekinu događaj, uz psovke i provokacije. Napustili su prostorije prije nego što je došla policija kojoj je prijavljen incident. Više o događaju saznajte na www.diskriminacija.ba

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija CURE oštro osuđuju ovaj napad i pozivaju policiju i tužilaštvo Kantona Sarajevo da hitno ovaj slučaj ispitaju i da se ovo krivično djelo adekvatno procesuira. Kao što saznajemo sa diskriminacija.ba, ovdje se ne radi o fizičkom napadu ili nekom drugom teškom krivičnom djelu, nego o verbalnoj prijetnji i nasilju. Ipak, od velike važnosti je da se i ovaj incident ozbiljno shvati kako bi se opštoj javnosti i drugim maloljetnicima/ama poslala poruka da se nasilje nad ovom ranjivom grupom neće tolerisati. Adekvatan odgovor pravosudnog sistema na kršenje ljudskih prava će sigurno djelovati preventivno na potencijalne počinitelje/ice u budućnosti.

Sa porastom vidljivost LGBT osoba i LGBT tema u javnosti raste i nasilje nad pomenutom grupom. Odgovornost cijelog društva, a naročito državnih institucija (policija, tužilaštvo, sud, ministarstva itd) je da se bore protiv slučajeva kršenja ljudskih prava LGBT osoba. Takođe, od velikog značaja je da obrazovne ustanove preuzmu aktivnu ulogu u edukaciji maloljetnika/ica u svrhu spriječavanja nasilja nad LGBT osobama.

Vrijeme da se zaustavi ignorisanje kršenja ljudskih prava LGBT osoba, jer i LGBT osobe su ravnopravni/e članovi/ice bosanskohercegovačkog društva.

Također vam se može svidjeti…