Konferencija zaštitnica ženskih prava, žena aktivnih u politici, naučnica i aktivistkinja

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Konferencija zaštitnica ženskih prava, žena aktivnih u politici, naučnica i aktivistkinja


„Organizacije koje se aktivno bave ženskim pravima u BiH nikad nisu stale sa aktivističkim radom, one su te koje su među prvima prelazile hiljadama kilometara u jeku pandemije izazvane virusom COVID-19 kako bi pomogle ženama koje su zaboravljene od strane institucija i koje se ne spominju u lokalnim akcionim planovima.” – zaključeno je danas na konferenciji Feminističke zalagačke politike u Bosni i Hercegovini u organizaciji Fondacije CURE i Fondacije za osnaživanje žena. 

Na konferenciji je razgovarano o svakodnevnim izazovima s kojima se žene i djevojčice susreću i kako ih riješiti, o iskustvima aktivističkog djelovanja u periodu pandemije koronavirusa COVID-19, te koliko je COVID-19 uticao na ženska prava o pitanju politike socijalne pravde. Tom prilikom predstavljene su inicijative građanki i organizacija koje pružaju podršku društveno marginalizovanim ženama, govorilo se o suradnji unutar lokalnih zajednica te javnih institucija i međunarodnih organizacija na unapređenju položaja žena i djevojčica u BiH. 

Konferencija se realizovala u sklopu projekta “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene”, koju finansira Evropska unija, a realizuje Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena i u sklopu projekta „Feminističke zalagačke politike u Bosni i Hercegovini“ kojeg podržava Kvinna till Kvinna.  

Gianluca Vannini, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno  društvo i prekograničnu saradnju Delegacije EU u BiH istakao je da Evropska unija snažno pruža podršku jačanju i poštivanju ljudskih prava u BiH, s posebnim fokusom na jačanje i zaštitu prava žena u BiH.„Evropska unija želi osigurati da žene i djevojčice u potpunosti učestvuju u svim aspektima društva jer ćemo samo zajednički moći postići održivi razvoj za sve. Zahtjevali smo i nastavit ćemo podsticati vladu da osigura integraciju rodnih politika u svim sferama ekonomskog, društvenog i političkog života uz punu podršku koja dolazi od civilnog drštva.“- rekao je Vannini. 

Snježana Mirković, predsjednica Udruženja „Romani Ćej“ Prnjavor, osvrnula se posebno na probleme s kojima se suočavaju Romkinje u ostvarivanju svojih prava. „Ne možemo govoriti o ravnopravnom tretmanu ukoliko ne uključimo žene pripadnice manjinskih i marginalizovanih grupa u procese donošenja odluka. Uvijek šaljem poruku svojim primjerom da možemo biti promjena i da možemo mijenjati svijet oko sebe, jer mijenjamo mišljenja i rušimo predrasude koje su vezane za Romkinje u našem društvu. Kada neko ima neki problem, nije bitno koje je nacije, boje kože, kojeg je spola – svi probleme doživljamo isto.“ –  istakla je Mirković. 

Maida Zagorac, stručna saradnica Fondacije CURE podcrtala je važnosti institucionalne podrške za ekonomsko osnaživanje žena. „Mora postojati institucionalna pomoć i podrška za ekonomsko osnaživanje žena koje su preživjele porodično nasilje, prepoznavanje i planiranje mjera za ekonomsko osnaživanje žena koje su preživjele nasilje u Strategiji zapošljavanja Federacije BiH je jedan od ključnih koraka u ovom značajnom procesu.“- navela je Zagorac.

Vedrana Frašto iz Fondacije CURE navela je kako je za nju najupečatljiviji dio na koneferenciji ostavila rečenica „Bužeti opština/kantona reflektiraju kakva je politika na snazi“ jer ta rečenica oslikava stvarno razumjevanje lokalne vlasti za stvarne potrebe građanstva.  

Na konferenciji su predstavljene mnogobrojne teme koje su ove godine bile u fokusu članicama ženskih udruženja, članicama ŽMBIH, braniteljicama ženskih prava, predstavnicima/cama institucija, predstavnicima/cama međunarodne zajednice. 

Za više informacija, molimo kontaktirajte Vedranu Frašto, Fondacija CURE  na 033 207 561 ili putem maila vedrana@fondacijacure.org

Fondacija CURE


[ngg src=”galleries” ids=”88” display=”basic_imagebrowser”]

Također vam se može svidjeti…