Javni poziv za učenike/ce srednjih škola na području općine Novo Sarajevo radi učešća u projektu ”Siguran prostor za mlade”

Fondacija CURE objavljuje Javni poziv za učenike/ce srednjih škola na području općine Novo Sarajevo radi učešća u projektu ”Siguran prostor za mlade”

Pozivamo sve učenike/ce srednjih škola sa područja općine Novo Sarajevo da se priključe projektu “Siguran prostor za mlade” koji ima za cilj osnaživanje mladih i stvaranje sigurnog okruženja za sve.

Fondacija CURE započela je implementaciju projekta “Siguran prostor za mlade” (u daljem tekstu: Projekt) podržanog u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz podršku Općine Novo Sarajevo. Projekat se provodi u periodu februar – novembar 2024.

Kroz različite aktivnosti poput radionica, online kampanja i filmskih projekcija (“Nulta tolerancija na nasilje” i “Šta je rodno zasnovano nasilje?”), mladima se pruža osnovno znanje o stereotipima, predrasudama, diskriminaciji, nasilju, posebno rodno zasnovanom i vršnjačkom nasilju, o maloljetničkom nasilju i nasilju u porodici,  cyberbullyingu te drugim oblicima nasilja i diskriminacije. Projekt promiče vrijednosti jednakosti, nediskriminacije i prava na siguran život, s posebnim fokusom na mlade.

Iz tog razloga, potrebno je ohrabriti mlade ljude, učenike/ce srednjih škola na području općine Novo Sarajevo da učestvuju u projektnim aktivnostima i na taj način stvaraju siguran prostor kako za sebe tako i za svoje vršnjake/inje. 

Pridružite nam se i budite dio promjene!

Molimo da popunite priloženu online prijavnicu!

Prijavljenim maloljetnim učenicima/ama biće dostavljen obrazac za saglasnost roditelja/staratelja.

Za više informacija, molimo kontaktirajte Fondaciju CURE na enida@fondacijacure.org 

Prijave su otvorene do 22. 3. 2024.   Sve prijave će se tretirati s najstrožim povjerenjem.

Također vam se može svidjeti…