TOR za Eksternu osobu za evaluaciju projekta „Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene“

TOR za Eksternu osobu za evaluaciju projekta „Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene“ 

Projekat: “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene”, koji finansira Evropska unija, a realizuje Fondacija CURE (CURE) i Fondacija za osnaživanje žena (FWE) 

Organizacija: Fondacija CURE, Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Period evaluacije: 20.11.2020. – 24.12.2020. 

Projektom “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene” u BiH, koji finansira Evropska unija, a realizuje Fondacija CURE (CURE) i Fondacija za osnaživanje žena (FWE), namjeravamo doprinijeti promociji i poštivanju ženskih prava, te doprinijeti iskorjenjivanju diskriminacije žena sa posebnim fokusom na marginalizovane i manjinske grupe žena u deset (10) opština.

Također vam se može svidjeti…