Fondacija CURE objavljuje javni poziv sa opisom poslova za DIZAJNERA/ICU

Uvod

Fondacija CURE započela je implementaciju projekta “Siguran prostor za mlade” (u daljem tekstu: Projekt) podržanog u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz podršku Općine Novo Sarajevo. Cilj ovog projekta je osnažiti srednjoškolce/ke u općini Novo Sarajevo, te potaći njihovo aktivno sudjelovanje i stvaranje sigurnog okruženja za sebe i svoje vršnjae/inje. Kroz različite aktivnosti poput radionica, online kampanja i filmskih projekcija, mladima se pruža osnovno znanje o rodu, vršnjačkom nasilju, cyberbullyingu te drugim oblicima nasilja i diskriminacije. Projekt promiče vrijednosti jednakosti, nediskriminacije i prava na siguran život, s posebnim fokusom na mlade.

Iz razloga osiguravanja vidljivosti projekta i slanja poruke o borbi protiv nasilja široj javnosti, potrebno je angažirati dizajnera/icu koji/a će kreirati vizualni identitet Projekta i promotivni materijal.

Opseg poslova i očekivani rezultati

Glavni cilj ovog zadatka je kreiranje vizualnog identiteta Projekta i njegovih proizvoda. Konkretno, odabrani/a dizajner/ica biće odgovoran/na za:

  • dizajn i dostavu vizualnog identiteta Projekta i svih promotivnih/edukativnih/radnih materijala, uključujući materijal za online kampanju, 7 (sedam) dana nakon potpisivanja ugovora.

Svi rezultati moraju biti u skladu s OCP – Pravilima vidljivosti za ReLOaD2.

Smjernice koje osigurava Fondacija CURE

      Svaki dokument/proizvod je potrebno dostaviti Fondaciji CURE radi kontrole kvalitete i validacije. Na osnovu  komentara i preporuka, rezultati će se možda morati ažurirati  prije službenog odobrenja ureda UNDP-a u Sarajevu.

Fondacija CURE će sa  osobom izabranom po ovom javnom pozivu potpisati ugovor o autorskom djelu na početku realiazcije projekta, a isplatu izvršiti  nakon  odogvoarajućeg odobrenja za vizuelni identitet kampanje i promotivnih/ edukativnih/ radnih materijala, uključujući materijal za online kampanju.

Potrebne kvalifikacije i iskustvo

  • Akademska kvalifikacija: univerzitetska diploma u području dizajna, umjetnosti i srodnih područja
  • Dokazano iskustvo u kreiranju vizualnog identiteta projekata koji se bave pravima mladih i slično
  • Poznavanje pitanja rodne ravnopravnosti u BiH i EU.
  • Način prijave

Zainteresirani/e kandidati/inje moraju dostaviti sljedeće dokumente/informacije kako bi dokazali svoje kvalifikacije:

  • Curriculum Vitae (CV);
  • Finansijsku ponudu – fiksni iznos
  • Portofolijo  dosadašnjih radova
  • Informaciju o raspoloživosti/datumu početka rada.
  • Evaluacija prijava

Fondacija CURE primjenjuje pravedan i transparentan postupak odabira koji uzima u obzir tehničku kvalifikaciju kandidata/inja i finansijsku ponudu. Kandidati/kinje će biti evaluirani korištenjem kumulativne analize koja uzima u obzir kombinaciju kvalifikacija, finansijske ponude i datuma početka rada. Ugovor o autorskom djelu će biti dodijeljen dizajneru/ici čija je ponuda evaluirana i utvrđena kao:

Odgovarajuća/usklađena/prihvatljiva.

VII. Kako se prijaviti?

Prijave s popratnom dokumentacijom trebaju se poslati do 15. marta 2024. putem e-maila na: Enida@fondacijacure.org

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Fondacija CURE predana je postizanju raznolikosti radne snage u smislu roda, nacionalnosti i kulture. Potičemo kvalificirane žene, osobe iz manjinskih skupina i osobe s invaliditetom da se prijave.

 Sve prijave će se tretirati s najstrožim povjerenjem.

Također vam se može svidjeti…